top of page

Časová os

Časová os slúži všetkým hráčom ako nie len lepšia pripomienka minulých ročníkov, ale aj ako možnosť bližšie zistiť vývoj samotnej hry. Vnikla za účelom sa lepšie zorientovať hráčom, ktorým zo svetom selekcie nie sú veľmi  orientovaný. Zároveň slúži ako pripomienka, kam sme sa ako RPG posunuli, a aké zvraty v deji sme použili. Roky medzi danými udalosťami sú len približne, pre lepšiu orientáciu.

image2.png
image2.png

Po 4 svetovej vojne na území USA, Kanady a časti Mexika vzniká nová krajina Illeá. Uskutočňuje sa prvá Selekcia. V dôsledku 4 svetovej vojny došlo k spojeniu všetkých časti USA, Kanada a Mexika. Tie spolu vytvorili 35 provincií ktoré sú súčasťou kráľovstva Illeá. Na upokojenie ľudu zaradených do 8 sociálnych kást vzniká Selekcia. Súťaž, kde sa každá môže stať kráľovnou.  O 40 rokov neskôr jedna z víťaziek údajne zabila svojho muža a vzala si jeho bratranca. Vládnucim rodom sa stáva Schreave. Krajinu sužuje problém s radikálnymi skupinami rebelov. Tí neskôr napadnú hostí zásnubného večierku princa Maxona. Kráľovský pár a jedna z účastníčok prichádza o život. Princ Maxon si berie za manželku Americu Singer a počas obradu sú korunovaný. Ich dcéra, podstupuje prvú mužskú selekciu, počas ktorej predčasne nestupuje na trón. Okrem rozhodnutia zobrať si tlmočníka jedného z účastníkov tiež oznamuje zmenu vládneho systému na konštitučnú monarchiu. Taktiež zaniká selekcia, ako tradícia. 

Vznik krajiny a selekcie

cca 80 rokov
prvý Ročník

Korunného princa tesne pred začiatko jeho selekcie zastrelia. Jeho brat nastupuje ako korunný princ a po roku je vyhlasená jeho selekcia.

Tesne pred záverom selekcie je unesená princezná a jedna z účatničok. Po ich návrate sa koná poprava viníkov.

Po smrti brata na trón nastupuje kráľ Christopher, ktorý ako prvý po 80 rokoch podstúpil Selekciu. V nej si našiel manželku, kráľovnu Loraine.

image-from-rawpixel-id-2755811-png_edited.png
image-from-rawpixel-id-2755811-png_edited.png
druhý Ročník

Na trón nastupuje kráľ Matteo, ktorý si v selekcií vybral kráľovnu Rachel. Po dlhšom snažení sa im narodí dcéra dalšie roky princezná vyrastá ako jedináčik. 

Tesne pred ukončením Selekcie princ Matteo uzavrie dohodnuté manželstvo medzi jeho sestrou Arleen a synom Ruského prezidenta.

cca 20 rokov

Krátko po príchode 35 dievčat do paláca je korunný princ Julian zabitý skupinou rebelov. Jeho brat Matteo sa stáva novým nástupcom na trón.

cca 20 rokov

Počas selekcie kráľovský pár oznamuje, že čakajú dieťa, konkrétne chlapca. Nárok na trón princeznej však nie je nijako ohrozený.

image2.png

Na trón po piatich generáciach nastupuje ženská vládkyňa, kráľovná Kayia, ktorá si v  selekcií našla manžela, princa Vincenta jej vládnutie je sprevádzané veľkými zmenami.

tretí Ročník
listy.png

Po dlhom čakaní na samotného nástupcu, po 25 rokoch od poslednej korunovácie predčasne, kvôli politickému nátlaku,nastupuje na tron nový kráľ Nicholas. O niekoľko týždňov je korunovaná aj jeho manželka, kráľovná Rosie

Počas výletu Elity je odhalená nákaza u jednej z účasničok, jedna z účastničok bez vedomia princa utiekla do inej provicie so strážnik. Obom je udelený princom zvolený trest.

Štvtý Ročník
image-from-rawpixel-id-2755811-png_edited.png

Krátko po svadbe je odhalené tehotenstvo jednej z bývalích účastničok. V tej dobe kráľovský pár tiež čaká potomka. Nemanželské dieťa je kráľovskou rodinou uznané za princa, no nemá nárok na trón

Po korunovacií sa kráľovná pustí do veľkých zmien v krajine. Kastový systém je obmedzený na 6 kást. Obe skupiny rebelov sú potlačené, Školstvo je pre všetky kasty prístupnejšie. Problémy v afrických koloniach sú urovnané.

cca 25 rokov

Krajinou sa začína rozširovať neznáma choroba, ktorá najprv postihuje len deti, postupnou mutáciou postihuje aj dospelých. Balkán ponúka vakciínu, proti tomuto ochoreniu. Ich podmienka však spočíva v predčasnom nástupe princa na trón

Grécko poskytuje Illeý dokumenty, ktoré odhaľujú, že práve Balkánske hnutie rozšírilo nebezpečnu nákazu medzi obyvateľmi krajiny, aby ňou následne mohlo manipulovať cez protilátku. Balkán a Illeá sú vo vojne, Grécko je na strane Illey.

cca 20 rokov
PIATy Ročník

V krajine sa rozmáha obchod s drogami, bielým mäsom a hazardom. V tajnosti za tým stojí kráľov nemanželský syn Princ Keir

Krajinou sa preženie vlna ničivých prírodných živlov, následne kráľovská rodina oznamuje zhoršený zdravotný stav kráľa a dáva napozornosť, že zároveň so svadbou princa sa bude konať jeho korunovácia a taktiež jeho manželky.

image-from-rawpixel-id-2755811-png_edited.png

Počas tribunálu musí jedna z posledných 4 účasníčok odsúdiť na smrť účastničku, ktorá je obvinená z vážneho prečinenia voči korune.

Palác po niekoľkých týždňoch oznamuje, že sa v súkromí uskotnoční svadba kráľovnej  a diplomata Marcusa Delaneyho, ktorý bude o niekoľko dní na to verejne korunovvaný za nového kráľa. Vládnucí rod sa tak takmer po 12 generáciach mení. Vladnúcim rodom je tak Delaney. Rodina Screave však stále ostáva v paláci, aby pomohla novému kráľovskému páru. Krátko po korunovací kráľovský pár oznamuje tehotenstvo kráľovnej. 

Po návrate kráľovnej do krajiny sa spúšťa vlna protestov- občania sa boja o budúcnosť krajiny v rukách úplne neskusenej kráľovnej. Smútiacia kráľovská rodina stojí pred ťažkou voľbou.

image0.png

Kvôli zhoršenému zdravotnému stavu kráľa, je počas svadby Princa Lionela a ním vybranej Lady Jackie uskutočnená korunnovácia nového kráľovské páru. Rádosť však netrvá dlho, ked počas medových týždňov páru kráľ Lionel nešťastie zahynie a kráľovná Jackie sa vracia do krajiny ako vdova.

image-from-rawpixel-id-2755811-png_edited.png

Kvôli vypätej situácií s balkánom sa Grécko a Illeá rozhodnu pre výrazný krok. Grécko spadá pod Illeú ako jeho nová provincia. Aj napriek tomu, však je oficiálným panovníkom kráľ Gabriel s manželkou kráľovnou Winter. Avšak všetký zmeny a krajiny formálne prechádzajú aj cez Illeu.

Princ Arthur prichádza na svet o niekoľko týždňov skôr, avšak je plne v poriadku. okrem kráľovského páru nikto netuší, že princ je priamim potomkom rodu Schreave. Krajina oslavuje a nepokoje plne opadávajú.

Po 16 rokoch kráľovský pár oznamuje narodenie princeznej. Nikto opätovne snepochyňuje ocovstva kráľa. 

listy.png

Oficialne dochádza k vojnovému konfliktu medzi Illeou a Nórskom. Krajina je v pohotovostnom režime. V selekcií sa zvyšuje napätie.

Palác aj napriek ťažkej situáci v ktorej sa krajina a rodinné vzťahy nachádzajú vyhlasuje víťazku Ruby A. Grey a niekoľko mesiacov po svatbe spolu s princom Arthurom zasadajú na trón.

ŠIESTY Ročník
cca 19 rokov

Dochádza k odhaleniu, že kráľ Lionel stále žije, za pokusom o vraždu stojí jeho nevlastný brat princ Keir. Je vyhlásená vojnová pohotovosť a je vyhlásené pátranie po Nórskej korunnej princzenej Helene

cca 23 rokov

Počas prvých schôdzok korunný princ Zachariah uteká a vzdáva sa koruny pre prospech svojho dvojčaťa Jeremiaha. Ten sa stáva novým korunným princom a preberá Selekciu. Po tomto rozhodnutí mnoho dievčat opúšťa palác. Jedna z účastníčok sa prizná k tomu, že vedie skupinu rebelov. Spolu s tým sa prevalí aj jej nevera a nevera inej účastníčky. Rebelka je zbavená kasty, princ neudeľuje žiaden trest. Bývalý Kráľ Marcus, Kráľ Arthur a Korunný princ odchádzajú rokovať o mieri do Nórska, keď na nich Nórsko zaútočí. Pri útoku je zranený kráľ Marcus a svojim zraneniam podlieha. Kráľ a princ sa vracajú domov aby ho mohli dôstojne pochovať.   Počas rozlúčkového večierku sú otrávené dve účastníčky, útok viedol muž, ktorý zrejme patril k jednej z radikálnych skupín.  Obe účastníčky prežili, muž nie.V priebehu selekcie po viac ako dvoch generáciách útočia na palác rebeli. Druhý útok je vážny, vyžiada si mnoho obetí. Je vážne zranená jedna z účastníčok a princezná Rosaelia. Princ sa rozhodne ukončiť Selekciu a oznámiť meno Vybranej.

image2.png

Pric Jeremiah si berie za ženu Eris Deroches, na prekvapenie mnohých. Na trón ako právoplatný kráľ a kráľovná zasadajú až o dva roky neskôr, keď im je prenechaný trón. V tej dobe zúri najsilnejší spor s Nórskom, vojna sa schyľuje k neurčitému koncu.  

siedmy Ročník
image-from-rawpixel-id-2755811-png_edited.png
cca 2 roky

Po štyroch rokoch sa narodí princezná Selene. V tejto dobe sa rozhodne Grécko osamostatniť a viac nepatrí pod Illeu. Demografické rozloženie sa vracia k pôvodným 35 provinciám.

cca 20 rokov

Na narodeninovej oslave princa Kalliasa a princeznéj Selene sa podarí mafií podsunuť drogy ako kráľovským deťom, tak aj niektorým učastníčkam selekcie a zahrnaičným hosťom. Nikomu sa nič nestane.

Počas týchto mesiacov sa narodil korunný princ Kallias, ktorý sa stáva následníkom trónu. Do paláca je prinesený aj  podobne starý syn mŕtveho kráľa Keira. Matka sa ho zrieka, preto mu je pridelené meno rodu Schreave a právoplatný titul princa.Illeá preberá dočasnú moc nad Nórskom, vytvára podporný systém, čaká sa na riešenie budúcej vlády. Ekonomická situácia v krajine vyžaduje zmeny v kastovom systéme. Z pôvodných zredukovaných 6 kást sa stáva 7.

Nórska kráľovná je mŕtva, jej miesto preberá jej manžel, nemanželský Illejský princ Keir. Bez ohľadu na životy, na oboch stranách , prudko útočí. Nakoniec však zomiera aj on a Illeá vyhráva vojnu. Nórsko nemá žiadneho následníka trónu.Pomocou informátora sa podarí vypátrať veliteľa najsilnejšej radikálnej skupiny/ Mafie. Je ňou dvorná dáma, ktorá je dcérou už mŕtvej nórskej korunnej princeznej. Je verejne popravená a s ňou niekoľko blízkych komplicov.   

listy.png

Princ Kallias si po mesiacoch vyberá ako víťazku Lilith Ramirez. Palác však po týždni oznamuje, že došlo k zámene identity a Lilith po vyžrebovaní ostala v domacej provincí a namiesto nej, s jej menom do selekcie nastúpilo jej identické dvojča Eva Ramirez

ôsmy Ročník

Kráľovná Eva sa pokúša presadiť zmenu v podmienkach prijatia do selekcie. Napriek odporu svokry a jej zástancov je nakoniec presadená zmena že budúce účastnícky nemusia vstúpiť ako panny do selekcie.

cca 6 rokov

Protesty pretrvávajú, niektoré sú veľmi násilné. Kráľ sprísňuje zákony. Von sa nesmie vychádzať po polnoci až do piatej ráno. Radikálna skupiny v provinciách plánujú väčšie útoky, hovorí sa blížiacej sa občianskej vojne.

V krajine a vo svete vypukne nové respiračné ochorenie, ktoré ma korene v afrických kolóniách. To oslabuje krajinu, mnoho podnikov je zatvorených, prudko stúpa nezamestnanosť. Začínajú protesty.

Len 6 ročného princa Fredricka počas akcie unesie radikálna skupina, ktorou je držaný 4 dní, než sa podarí ho oslobodiť. Kráľovná s deťmi sa sťahuje na niekoľko mesiacov do úzadia. Kráľ tiež v rámci možností.

cca 14 rokov
deviatý Ročník

Zarovno s princom je vyhlásená aj takzvaná Tieňová selekcia, kde si vyberá princezná z ochotných zahraničných hostí. O pár mesiacov princezná Florance oznamuje svoje zásnuby s portugalským korunným princom Antoniom Art. Krátko na to však sú lžou princ Frederick a princezná Florance vyvedený z miestnosti. Princ je zranený princezná je unesená. 

image-from-rawpixel-id-2755811-png_edited.png

Spolu s odkazom únoscovia princeznú vrátia o tri dni. týždeň na to je po niekoľkých generáciách selekciou vykonaný tribunál, kde sú odsúdení preživší rebeli spolupodieľajúci sa na únose. Tribunál bol sprevádzaný pár škandálmi. Selekcia blíži ku koncu.

image-from-rawpixel-id-2755811-png_edited.png
Desiaty Ročník
image0.png

Princ Frederick si po 4 mesiacoch nakoniec vybral svoju nevestu. Tou sa stala predavačka zo šiestej kasty Valentina Cantrell. Ich svadba sa konala o niekoľko týždňov neskôr. Na trón ako kráľovský pár zasadajú takmer až 4 roky po svadbe. V tej dobe je na svete už korunný princ.

cca 25 rokov

Princova bývala priateľka prináša do paláca dieťa, o ktorom tvrdí že je princové a má tak nárok na trón. Toto tvrdenie je vyvrátene testami otcovstva tri dni po spomínanej udalosti

Jedna z účastníčok je obvinená z obchodu s drogami a porušenia pravidiel a nelegálnym falšovaním dokumentov od lekára. Séria nešťastí zasiahne niekoľko účasničiek. Jedna z nich je súčasť vážnej automobilovej nehody, pri ktorej umiera. Iná nachádza v svojej izbe mŕtve zviera.

Kraľovská rodina utrpela stratu jednej z princeznéj v dôsledku neuspešnéj transplántácie. Pohľad na kraľovskú rodinu je stabilný aj kvôli princovému dlhodobému vzťahu. Preto mnho ľudí prekvapí jeho náhly rozchod a rozhodnutie mať Selekciu. Okrem toho obnovuje kontroverznú podmienku účasti, za ktorej zrušenie bojovala jeho stará matka. Dievčatá musia byť panny.

listy.png

Princ aj napriek nezvyčajne vysokému veku (25 rokov) a predošlému vážnemu vzťahu uskutočňuje selekciu. Po pol roku palác ohlasuje zásnuby korunného princa Nathaniela s študentkou Scarlett Borrego. Svadba sa koná do dvoch mesiacov od zásnub.

Kráľovský pár niekoľko rokov po svadbe oznamuje narodenie prvého syna, korunného princa Alexandra. O dva roky po jeho narodení nastupuje mladý pár na post kráľa a kráľovnej.Niekoľko rokov po korunovácii vznikajú občianske boje v rôznych častiach krajiny, ktoré sú dôsledkom dlhodobého rozdelenia spoločnosti. Tie sú však v priebehu niekoľkých mesiacov kráľovskou rodinou a spojencami potlačené. Začína sa pracovať na zmenách.Situácia medzi kastami sa zlepšuje, po zmenách ktoré nastali po občianskych nepokojoch sa zvyšuje životná úroveň prioritne nižších kást.

cca 23 ROKOV

Korunný princ Grayson je často spájaný s rôznymi kontroverziami, zahrňujúcimi ženy a predovšetkým drogy. Krajina prejavuje silnú nedôveru v jeho budúcu vládu. Všetky oči sa upierajú na kroky kráľovskej rodiny a predovšetkým druhorodeného syna Andreasa. Na trón zasadá druhorodený princ Andreas, ktorý získava nárok na trón vďaka novému zákonu a manželstvu s fínskou diplomatkou Elisé. Tento krok je pre mnohých označovaný ako najlepšia možnosť pre krajinu. Tri roky po svadbe prichádza na svet princezná Aurora.

Na trón zasadá druhorodený princ Andreas, ktorý získava nárok na trón vďaka novému zákonu a manželstvu s fínskou diplomatkou Elisé. Tento krok je pre mnohých označovaný ako najlepšia možnosť pre krajinu. Tri roky po svadbe prichádza na svet princezná Aurora.V krajine dochádza k výrazným reformám školstva. Predovšetkým vysoké školy získavajú celosvetovo uznávané ocenenia a budujú si tak dobré meno. 

Na trón nastupuje princ Alexander, ktorý je v tej dobe už niekoľko rokov ženatý s nemeckou princeznou Katherine a tak posilňuje spojenectvo medzi krajinami.  V tej dobe sú na svete už tri deti a štvrté na ceste.

image1.png

Kráľ Alexander zavádza nový zákon, kde každý nástupca trónu musí uzavrieť do 25 roka života manželstvo, inak stráca nárok na trón. Je jedno, či ide manželstvo v dôsledku dohody, selekcie či dlhodobého alebo krátkodobého vzťahu.

Dvanáaásta generaácia
,
,
Jedenáaásta generaácia
,
,
,
,
,
Trináaásta generaácia

Kráľovský pár je korunovaný päť rokov po svadbe a o dva roky po korunovácií prichádza na svet korunný princ Adam. Jeho brat prichádza na svet len rok po ňom. Princ Adam vo svojich štyroch rokoch nastupuje na dlhú liečbu leukémie čím vzbudzuje v krajine obavy o jeho zdravie a potenciálne zmeny v následníctve na trón. Po dvoch rokoch však palác podáva vyhlásenie, že korunný princ je zdraví. V tom čase prichádza na svet aj princezná Victoria.  Kráľovská rodina má dobrý verejný obraz. Kráľovské deti navštevujú vysokú školu a verejne sa podieľajú na práci s komunitami. 

cca 25 ROKOV

Princezná Aurora je prvá priama následníčka trónu, ktorá kedy získala dva vysokoškolské tituly. Mesiac pred oslavou svojich 25 narodenín si berie za manžela Illeyského diplomata Thomasa. Ich vláda je sprevádzaná výraznými reformami zdravotníctva.

Verejná mienka o kráľovskej rodine je pomerné zlá. Čiastočne tomu prispel rozvod druhorodeného princa Dominica, ktorý sa rozišiel so svojou manželkou po 14 rokoch manželstva. Veľké problémy však začali pred 4 rokmi: Po smrti Princa- manžela Thomasa sa na povrch dostáva veľké množstvo o jeho milostných aférach a hlavne finančných podvodoch, pri ktorých boli použité peniaze kráľovskej pokladne. 

cca 23 rokov
Jedenásty Ročník
cca 24 rokov
image2.png

Princ Adam len mesiac pred dovŕšením 25 roka oznamuje sobáš s dlhoročnou kamarátkou Helenou Burton- Lewis. Tá je dcérou britského diplomata, pričom sa sama nachádza v poradí na Britskú korunu.  Len krátko po svadbe oznamuje palác informácie o potrate princeznej. Neskôr sa však narodí prvý a jediný princ Tobias.   

Princ Adam sa začína viac verejne stretávať zo ženami, veľmi skoro si však spoločnosť všíma, že nič z toho neprerastá do dlhodobého vzťahu.  Čoraz častejšie sa začína hovoriť o možnosti následníctva princa Dominica, ktorý má dlhodobo priateľku.  Toto verejne podporuje aj Princ manžel, ktorý taktiež chce vyjednať dohodnuté manželstvo pre princeznú Victoriu v Brazílii.

dvanásty Ročník
image1.png

Princ Tobias sa na rok plne sťahuje z verejného vystupovania po tragickej nehode, kedy zahynula jeho dlhoročná priateľka a snúbenica Isbeth. Na veľké prekvapenie mnohých ľudí sa vrátil k verejnému vystupovaniu a hneď oznámil svoj zámer nájsť si manželku. Média jeho vyjadrenia označujú aj ako ,,Spustenie konkurzu na manželku“.

Viacero dievčat sa dostalo do pozornosti médií a bolo videných s princom, no nakoniec sa tento okruh zmenšil a princ bol najčastejšie videný s baletkou z tretej kasty Daphne Anne Hyland, O niekoľko mesiacov palác oznámil ich oficiálne zásnuby.  Kráľ a kráľovná priviedli na svet korunnú princeznú Ellie Claru po 4 rokoch manželstva, len o rok neskôr mladšiu princeznú Lennon Avu. O dva roky neskôr prišla na svet najmladšia princezná Blair 

cca 27rokov
Trinásty Ročník

Princezná Ellie Clara sa pomaly ale iste približuje k vekovej hranici 25 rokov, dokedy si musí nájsť manžela. Napriek tomu, že ju krajina má vo všeobecnej obľube ju ani jej sestry nevnímajú ako silné budúce vládkyne a túto neistotu sa snažia využiť nie len okolité krajiny a vplyvný ľudia v krajine na dosadenie svojho ,,ženícha“, ale aj extrémistické skupiny bojujúce proti monarchii. 

bottom of page