Časová os

Časová os slúži všetkým hráčom ako nie len lepšia pripomienka minulých ročníkov, ale aj ako možnosť bližšie zistiť vývoj samotnej hry. Vnikla za účelom sa lepšie zorientovať hráčom, ktorým zo svetom selekcie nie sú veľmi  orientovaný. Zároveň slúži ako pripomienka, kam sme sa ako RPG posunuli, a aké zvraty v deji sme použili. Roky medzi danými udalosťami sú len približne, pre lepšiu orientáciu.

cca 28 rokov

Princezná Eadlyn nastupuje predčasne na trón, aj napriem mužom v jej selekcií si na konci vyberá muža, ktorý pracoval ako tlmočník jedného z účasnitkov

cca 80 rokov

Krátko po príchode 35 dievčat do paláca je korunný princ Julian zabitý skupinou rebelov. Jeho brat Matteo sa stáva novým nástupcom na trón.

Tesne pred ukončením Selekcie princ Matteo uzavrie dohodnuté manželstvo medzi jeho sestrou Arleen a synom Ruského prezidenta.

cca 20 rokov

Na trón po piatich generáciach nastupuje ženská vládkyňa, kráľovná Kayia, ktorá si v  selekcií našla manžela, princa Vincenta jej vládnutie je sprevádzané veľkými zmenami.

Krajinou sa začína rozširovať neznáma choroba, ktorá najprv postihuje len deti, postupnou mutáciou postihuje aj dospelých. Balkán ponúka vakciínu, proti tomuto ochoreniu. Ich podmienka však spočíva v predčasnom nástupe princa na trón

Počas výletu Elity je odhalená nákaza u jednej z účasničok, jedna z účastničok bez vedomia princa utiekla do inej provicie so strážnik. Obom je udelený princom zvolený trest.

Krátko po svadbe je odhalené tehotenstvo jednej z bývalích účastničok. V tej dobe kráľovský pár tiež čaká potomka. Nemanželské dieťa je kráľovskou rodinou uznané za princa, no nemá nárok na trón

Grécko poskytuje Illeý dokumenty, ktoré odhaľujú, že práve Balkánske hnutie rozšírilo nebezpečnu nákazu medzi obyvateľmi krajiny, aby ňou následne mohlo manipulovať cez protilátku. Balkán a Illeá sú vo vojne, Grécko je na strane Illey.

cca 20 rokov

Kvôli vypätej situácií s balkánom sa Grécko a Illeá rozhodnu pre výrazný krok. Grécko spadá pod Illeú ako jeho nová provincia. Aj napriek tomu, však je oficiálným panovníkom kráľ Gabriel s manželkou kráľovnou Winter. Avšak všetký zmeny a krajiny formálne prechádzajú aj cez Illeu.

Princ Arthur prichádza na svet o niekoľko týždňov skôr, avšak je plne v poriadku. Krajina oslavuje a nepokoje plne opadávajú.

Po 16 rokoch kráľovský pár oznamuje narodenie princeznej.

Po dlhom čakaní na samotného nástupcu, po 25 rokoch od poslednej korunovácie predčasne, kvôli politickému nátlaku,nastupuje na tron nový kráľ Nicholas. O niekoľko týždňov je korunovaná aj jeho manželka, kráľovná Rosie

cca 40 rokov
cca 23 rokov

Korunného princa tesne pred začiatko jeho selekcie zastrelia. Jeho brat nastupuje ako korunný princ a po roku je vyhlasená jeho selekcia

Tesne pred záverom selekcie je unesená princezná a jedna z účatničok. Po ich návrate sa koná poprava viníkov.

cca 20 rokov

Na trón nastupuje kráľ Matteo, ktorý si v selekcií vybral kráľovnu Rachel. Po dlhšom snažení sa im narodí dcéra dalšie roky princezná vyrastá ako jedináčik. 

Počas vyhlásenia víťazky selekcie sa koná útok, pri ktorom tragický zahynie kráľ a aj kráľovná, princ je tiež zranený.

Počas selekcie kráľovský pár oznamuje, že čakajú dieťa, konkrétne chlapca. Nárok na trón princeznej však nie je nijako ohrozený.

Po korunovacií sa kráľovná pustí do veľkých zmien v krajine. Kastový systém je obmedzený na 6 kást. Obe skupiny rebelov sú potlačené, Školstvo je pre všetky kasty prístupnejšie. Problémy v afrických koloniach sú urovnané.

cca 25 rokov

V krajine sa rozmáha obchod s drogami, bielým mäsom a hazardom. V tajnosti za tým stojí kráľov nemanželský syn Princ Keir

Krajinou sa preženie vlna ničivých prírodných živlov, následne kráľovská rodina oznamuje zhoršený zdravotný stav kráľa a dáva napozornosť, že zároveň so svadbou princa sa bude konať jeho korunovácia a taktiež jeho manželky.

Počas tribunálu musí jedna z posledných 4 účasníčok odsúdiť na smrť účastničku, ktorá je obvinená z vážneho prečinenia voči korune.

Po návrate kráľovnej do krajiny sa spúšťa vlna protestov- občania sa boja o budúcnosť krajiny v rukách úplne neskusenej kráľovnej. Smútiacia kráľovská rodina stojí pred ťažkou voľbou.

cca 1,5 mesiaca
cca 19 rokov

Palác aj napriek ťažkej situáci v ktorej sa krajina a rodinné vzťahy nachádzajú vyhlasuje víťazku Ruby A. Grey a niekoľko mesiacov po svatbe spolu s princom Arthurom zasadajú na trón.

Oficialne dochádza k vojnovému konfliktu medzi Illeou a Nórskom

Dochádza k odhaleniu, že kráľ Lionel stále žije, za pokusom o vraždu stojí jeho nevlastný brat princ Keir. Je vyhlásená vojnová pohotovosť a je vyhlásené pátranie po Nórskej korunnej princzenej Helene

Po 4 svetovej vojne na území USA, Kanady a časti Mexika vzniká nová krajina Illeá. Uskutočňuje sa prvá Selekcia.

Víťazka selekcie zabije korunného princa a následne si berie jeho bratranca. Vládnucím rodom sa stáva Schreave.

Na trón nastupuje kráľ Maxon s manželkou Americou. Krátko na to je kastový systém v krajine plne zrušený.

Na trón nastupuje prvá ženska vládkyňa, kráľovna Eadlyn. Z krajiny sa stáva konštitučná monarchia. Selekcia ako tradícia zaníka

prvý
Ročník

Po smrti brata na trón nastupuje kráľ Christopher, ktorý ako prvý po 80 rokoch podstúpil Selekciu. V nej si našiel manželku, kráľovnu Loraine.

Druhý
Ročník
Ročník
Tretí
Ročník
Štvrtý

Kráľovská rodina privítala na svete dvojčatá- chlapcov. Korunného princa Zachariaha a princa Jeremiaha. O niekoľko mesiacov neskôr prichádza na svet princezná Odette

cca 23 rokov
Ročník
Piaty
Ročník
Šiesty
Ročník
Siedmy

Počas prvých schôdzok korunný princ Zachariah uteká a vzdáva sa koruny pre prospech svojho dvojčaťa Jeremiaha. Ten sa stáva novým korunným princom a preberá Selekciu. Po tomto rozhodnutí mnoho dievčat opúšťa palác.

Jedna z účastníčok sa prizná k tomu, že vedie skupinu rebelov. Spolu s tým sa prevalí aj jej nevera a nevera inej účastníčky. Rebelka je zbavená kasty, princ neudeľuje žiaden trest.

Bývalý Kráľ Marcus, Kráľ Arthur a Korunný princ odchádzajú rokovať o mieri do Nórska, keď na nich Nórsko zaútočí. Pri útoku je zranený kráľ Marcus a svojim zraneniam podlieha. Kráľ a princ sa vracajú domov aby ho mohli dôstojne pochovať.   

Počas rozlúčkového večierku sú otrávené dve účastníčky, útok viedol muž, ktorý zrejme patril k jednej z radikálnych skupín.  Obe účastníčky prežili, muž nie.

V priebehu selekcie po viac ako dvoch generáciách útočia na palác rebeli. Druhý útok je vážny, vyžiada si mnoho obetí. Je vážne zranená jedna z účastníčok a princezná Rosaelia. Princ sa rozhodne ukončiť Selekciu a oznámiť meno Vybranej.

Pomocou informátora sa podarí vypátrať veliteľa najsilnejšej radikálnej skupiny/ Mafie. Je ňou dvorná dáma, ktorá je dcérou už mŕtvej nórskej korunnej princeznej. Je verejne popravená a s ňou niekoľko blízkych komplicov.   

Pric Jeremiah si berie za ženu Eris Deroches, na prekvapenie mnohých. Na trón ako právoplatný kráľ a kráľovná zasadajú až o dva roky neskôr, keď im je prenechaný trón. V tej dobe zúri najsilnejší spor s Nórskom, vojna sa schyľuje k neurčitému koncu.  

cca 2 roky

Nórska kráľovná je mŕtva, jej miesto preberá jej manžel, nemanželský Illejský princ Keir. Bez ohľadu na životy, na oboch stranách , prudko útočí. Nakoniec však zomiera aj on a Illeá vyhráva vojnu. Nórsko nemá žiadneho následníka trónu.

Illeá preberá dočasnú moc nad Nórskom, vytvára podporný systém, čaká sa na riešenie budúcej vlády. Ekonomická situácia v krajine vyžaduje zmeny v kastovom systéme. Z pôvodných zredukovaných 6 kást sa stáva 7.

Počas týchto mesiacov sa narodil korunný princ Kallias, ktorý sa stáva následníkom trónu. Do paláca je prinesený aj  podobne starý syn mŕtveho kráľa Keira. Matka sa ho zrieka, preto mu je pridelené meno rodu Schreave a právoplatný titul princa.

Po štyroch rokoch sa narodí princezná Selene. V tejto dobe sa rozhodne Grécko osamostatniť a viac nepatrí pod Illeu. Demografické rozloženie sa vracia k pôvodným 35 provinciám.

ôSMY
Ročník
cca 15 ROKOV

Po 8 rokoch je oznámené narodenie princeznej Asterie.

Deviatý
Ročník
cca 2 ROKy

Na narodeninovej oslave princa Kalliasa a princeznéj Selene sa podarí mafií podsunuť drogy ako kráľovským deťom, tak aj niektorým učastníčkam selekcie a zahrnaičným hosťom. Nikomu sa nič nestane.

Po dvoch rokoch Kallias a Eva ohlasujú očakávanie potomka- dokonca dvojčiat. Pred ich narodením nastúpia na trón, je to síce s nedôverou sprevádzaný krok, ale to sa zmení, keď  sa narodia dvojčatá: Princ Frederick a princezná Florence.

O rok na to sa kráľovskému páru narodí tretie dieťa. Princezná Diane.

Kráľovná Eva sa pokúša presadiť zmenu v podmienkach prijatia do selekcie. Napriek odporu svokry a jej zástancov je nakoniec presadená zmena že budúce účastnícky nemusia vstúpiť ako panny do selekcie.

Princa Fredricka počas akcie unesie radikálna skupina, ktorou je držaný 4 dní, než sa podarí ho oslobodiť. Kráľovná s deťmi sa sťahuje na niekoľko mesiacov do úzadia. Kráľ tiež v rámci možností.

V krajine a vo svete vypukne nové respiračné ochorenie, ktoré ma korene v afrických kolóniách. To oslabuje krajinu, mnoho podnikov je zatvorených, prudko stúpa nezamestnanosť. Začínajú protesty.

Protesty pretrvávajú, niektoré sú veľmi násilné. Kráľ sprísňuje zákony. Von sa nesmie vychádzať po polnoci až do piatej ráno. Radikálna skupiny v provinciách plánujú väčšie útoky, hovorí sa blížiacej sa občianskej vojne.

Princ Kallias si po mesiacoch vyberá ako víťazku Lilith Ramirez. Palác však po týždni oznamuje, že došlo k zámene identity a Lilith po vyžrebovaní ostala v domacej provincí a namiesto nej, s jej menom do selekcie nastúpilo jej identické dvojča Eva Ramirez

cca 6 ROKov
cca 2 ROKy
cca 10 ROKov

Palác v snahe o uvoľnenie atmosféry vyhlasuje selekcie princa Fredericka. Taktiež sa na pozadí koná ,,Tieňová selekcia“ kde si princezná Florence so zahraničných hostí vyberá potencionálneho manžela, ktorý by ich vedel podporiť v prípade občianskej vojny.

Kvôli zhoršenému zdravotnému stavu kráľa, je počas svadby Princa Lionela a ním vybranej Lady Jackie uskutočnená korunnovácia nového kráľovské páru. Rádosť však netrvá dlho, ked počas medových týždňov páru kráľ Lionel nešťastie zahynie a kráľovná Jackie sa vracia do krajiny ako vdova.

Palác po niekoľkých týždňoch oznamuje, že sa v súkromí uskotnoční svadba kráľovnej  a diplomata Marcusa Delaneyho, ktorý bude o niekoľko dní na to verejne korunovvaný za nového kráľa. Vládnucí rod sa tak takmer po 12 generáciach mení. Vladnúcim rodom je tak Delaney. Rodina Screave však stále ostáva v paláci, aby pomohla novému kráľovskému páru. krátko po korunovací kráľovský pár oznamuje tehotenstvo kráľovnej. 

Nevlastníme práva k myšlienke a konceptu Selekcie. Naša hra je inšpirovaná knihami zo série Selekcie, no všetky texty sú našim duševným vlastníctvom a našou prácou. Bez dovolenia, prosím, texty nekopírujte. Rovnako aj za vzhľado stránok a určitých sekcií sú hodiny práce, prosíme, aby ste sa v budúcnosti pokúsily vyhnúť ,,vykrádaniu". Originalita je to najlepšie, čím môžete zaujať. Ďakujeme.

SLEDUJTE NÁS

  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram