Časová os

Časová os slúži všetkým hráčom ako nie len lepšia pripomienka minulých ročníkov, ale aj ako možnosť bližšie zistiť vývoj samotnej hry. Vnikla za účelom sa lepšie zorientovať hráčom, ktorým zo svetom selekcie nie sú veľmi  orientovaný. Zároveň slúži ako pripomienka, kam sme sa ako RPG posunuli, a aké zvraty v deji sme použili. Roky medzi danými udalosťami sú len približne, pre lepšiu orientáciu.

cca 28 rokov

Princezná Eadlyn nastupuje predčasne na trón, aj napriem mužom v jej selekcií si na konci vyberá muža, ktorý pracoval ako tlmočník jedného z účasnitkov

cca 80 rokov

Krátko po príchode 35 dievčat do paláca je korunný princ Julian zabitý skupinou rebelov. Jeho brat Matteo sa stáva novým nástupcom na trón.

Tesne pred ukončením Selekcie princ Matteo uzavrie dohodnuté manželstvo medzi jeho sestrou Arleen a synom Ruského prezidenta.

cca 20 rokov

Na trón po piatich generáciach nastupuje ženská vládkyňa, kráľovná Kayia, ktorá si v  selekcií našla manžela, princa Vincenta jej vládnutie je sprevádzané veľkými zmenami.

Krajinou sa začína rozširovať neznáma choroba, ktorá najprv postihuje len deti, postupnou mutáciou postihuje aj dospelých. Balkán ponúka vakciínu, proti tomuto ochoreniu. Ich podmienka však spočíva v predčasnom nástupe princa na trón

Počas výletu Elity je odhalená nákaza u jednej z účasničok, jedna z účastničok bez vedomia princa utiekla do inej provicie so strážnik. Obom je udelený princom zvolený trest.

Krátko po svadbe je odhalené tehotenstvo jednej z bývalích účastničok. V tej dobe kráľovský pár tiež čaká potomka. Nemanželské dieťa je kráľovskou rodinou uznané za princa, no nemá nárok na trón

Grécko poskytuje Illeý dokumenty, ktoré odhaľujú, že práve Balkánske hnutie rozšírilo nebezpečnu nákazu medzi obyvateľmi krajiny, aby ňou následne mohlo manipulovať cez protilátku. Balkán a Illeá sú vo vojne, Grécko je na strane Illey.

cca 20 rokov

Kvôli vypätej situácií s balkánom sa Grécko a Illeá rozhodnu pre výrazný krok. Grécko spadá pod Illeú ako jeho nová provincia. Aj napriek tomu, však je oficiálným panovníkom kráľ Gabriel s manželkou kráľovnou Winter. Avšak všetký zmeny a krajiny formálne prechádzajú aj cez Illeu.

Princ Arthur prichádza na svet o niekoľko týždňov skôr, avšak je plne v poriadku. Krajina oslavuje a nepokoje plne opadávajú.

Po 16 rokoch kráľovský pár oznamuje narodenie princeznej.

Po dlhom čakaní na samotného nástupcu, po 25 rokoch od poslednej korunovácie predčasne, kvôli politickému nátlaku,nastupuje na tron nový kráľ Nicholas. O niekoľko týždňov je korunovaná aj jeho manželka, kráľovná Rosie

cca 40 rokov
cca 23 rokov

Korunného princa tesne pred začiatko jeho selekcie zastrelia. Jeho brat nastupuje ako korunný princ a po roku je vyhlasená jeho selekcia

Tesne pred záverom selekcie je unesená princezná a jedna z účatničok. Po ich návrate sa koná poprava viníkov.

cca 20 rokov

Na trón nastupuje kráľ Matteo, ktorý si v selekcií vybral kráľovnu Rachel. Po dlhšom snažení sa im narodí dcéra dalšie roky princezná vyrastá ako jedináčik. 

Počas vyhlásenia víťazky selekcie sa koná útok, pri ktorom tragický zahynie kráľ a aj kráľovná, princ je tiež zranený.

Počas selekcie kráľovský pár oznamuje, že čakajú dieťa, konkrétne chlapca. Nárok na trón princeznej však nie je nijako ohrozený.

Po korunovacií sa kráľovná pustí do veľkých zmien v krajine. Kastový systém je obmedzený na 6 kást. Obe skupiny rebelov sú potlačené, Školstvo je pre všetky kasty prístupnejšie. Problémy v afrických koloniach sú urovnané.

cca 25 rokov

V krajine sa rozmáha obchod s drogami, bielým mäsom a hazardom. V tajnosti za tým stojí kráľov nemanželský syn Princ Keir

Krajinou sa preženie vlna ničivých prírodných živlov, následne kráľovská rodina oznamuje zhoršený zdravotný stav kráľa a dáva napozornosť, že zároveň so svadbou princa sa bude konať jeho korunovácia a taktiež jeho manželky.

Počas tribunálu musí jedna z posledných 4 účasníčok odsúdiť na smrť účastničku, ktorá je obvinená z vážneho prečinenia voči korune.

Po návrate kráľovnej do krajiny sa spúšťa vlna protestov- občania sa boja o budúcnosť krajiny v rukách úplne neskusenej kráľovnej. Smútiacia kráľovská rodina stojí pred ťažkou voľbou.

cca 1,5 mesiaca
cca 19 rokov

Palác aj napriek ťažkej situáci v ktorej sa krajina a rodinné vzťahy nachádzajú vyhlasuje víťazku Ruby A. Grey a niekoľko mesiacov po svatbe spolu s princom Arthurom zasadajú na trón.

Oficialne dochádza k vojnovému konfliktu medzi Illeou a Nórskom

Dochádza k odhaleniu, že kráľ Lionel stále žije, za pokusom o vraždu stojí jeho nevlastný brat princ Keir. Je vyhlásená vojnová pohotovosť a je vyhlásené pátranie po Nórskej korunnej princzenej Helene

Po 4 svetovej vojne na území USA, Kanady a časti Mexika vzniká nová krajina Illeá. Uskutočňuje sa prvá Selekcia.

Víťazka selekcie zabije korunného princa a následne si berie jeho bratranca. Vládnucím rodom sa stáva Schreave.

Na trón nastupuje kráľ Maxon s manželkou Americou. Krátko na to je kastový systém v krajine plne zrušený.

Na trón nastupuje prvá ženska vládkyňa, kráľovna Eadlyn. Z krajiny sa stáva konštitučná monarchia. Selekcia ako tradícia zaníka

prvý
Ročník

Po smrti brata na trón nastupuje kráľ Christopher, ktorý ako prvý po 80 rokoch podstúpil Selekciu. V nej si našiel manželku, kráľovnu Loraine.

Druhý
Ročník
Ročník
Tretí
Ročník
Štvrtý

Kráľovská rodina privítala na svete dvojčatá- chlapcov. Korunného princa Zachariaha a princa Jeremiaha. O niekoľko mesiacov neskôr prichádza na svet princezná Odette

cca 23 rokov
Ročník
Piaty
Ročník
Šiesty
Ročník
Siedmy

Počas prvých schôdzok korunný princ Zachariah uteká a vzdáva sa koruny pre prospech svojho dvojčaťa Jeremiaha. Ten sa stáva novým korunným princom a preberá Selekciu. Po tomto rozhodnutí mnoho dievčat opúšťa palác.

Jedna z účastníčok sa prizná k tomu, že vedie skupinu rebelov. Spolu s tým sa prevalí aj jej nevera a nevera inej účastníčky. Rebelka je zbavená kasty, princ neudeľuje žiaden trest.

Bývalý Kráľ Marcus, Kráľ Arthur a Korunný princ odchádzajú rokovať o mieri do Nórska, keď na nich Nórsko zaútočí. Pri útoku je zranený kráľ Marcus a svojim zraneniam podlieha. Kráľ a princ sa vracajú domov aby ho mohli dôstojne pochovať.   

Počas rozlúčkového večierku sú otrávené dve účastníčky, útok viedol muž, ktorý zrejme patril k jednej z radikálnych skupín.  Obe účastníčky prežili, muž nie.

V priebehu selekcie po viac ako dvoch generáciách útočia na palác rebeli. Druhý útok je vážny, vyžiada si mnoho obetí. Je vážne zranená jedna z účastníčok a princezná Rosaelia. Princ sa rozhodne ukončiť Selekciu a oznámiť meno Vybranej.

Pomocou informátora sa podarí vypátrať veliteľa najsilnejšej radikálnej skupiny/ Mafie. Je ňou dvorná dáma, ktorá je dcérou už mŕtvej nórskej korunnej princeznej. Je verejne popravená a s ňou niekoľko blízkych komplicov.   

Pric Jeremiah si berie za ženu Eris Deroches, na prekvapenie mnohých. Na trón ako právoplatný kráľ a kráľovná zasadajú až o dva roky neskôr, keď im je prenechaný trón. V tej dobe zúri najsilnejší spor s Nórskom, vojna sa schyľuje k neurčitému koncu.  

cca 2 roky

Nórska kráľovná je mŕtva, jej miesto preberá jej manžel, nemanželský Illejský princ Keir. Bez ohľadu na životy, na oboch stranách , prudko útočí. Nakoniec však zomiera aj on a Illeá vyhráva vojnu. Nórsko nemá žiadneho následníka trónu.

Illeá preberá dočasnú moc nad Nórskom, vytvára podporný systém, čaká sa na riešenie budúcej vlády. Ekonomická situácia v krajine vyžaduje zmeny v kastovom systéme. Z pôvodných zredukovaných 6 kást sa stáva 7.

Počas týchto mesiacov sa narodil korunný princ Kallias, ktorý sa stáva následníkom trónu. Do paláca je prinesený aj  podobne starý syn mŕtveho kráľa Keira. Matka sa ho zrieka, preto mu je pridelené meno rodu Schreave a právoplatný titul princa.

Po štyroch rokoch sa narodí princezná Selene. V tejto dobe sa rozhodne Grécko osamostatniť a viac nepatrí pod Illeu. Demografické rozloženie sa vracia k pôvodným 35 provinciám.

ôSMY
Ročník
cca 15 ROKOV

Po 8 rokoch je oznámené narodenie princeznej Asterie.

Na narodeninovej oslave princa Kalliasa a princeznéj Selene sa podarí mafií podsunuť drogy ako kráľovským deťom, tak aj niektorým učastníčkam selekcie a zahrnaičným hosťom. Nikomu sa nič nestane.

Po dvoch rokoch Kallias a Eva ohlasujú očakávanie potomka- dokonca dvojčiat. Pred ich narodením nastúpia na trón, je to síce s nedôverou sprevádzaný krok, ale to sa zmení, keď  sa narodia dvojčatá: Princ Frederick a princezná Florence.

O rok na to sa kráľovskému páru narodí tretie dieťa. Princezná Diane.

Kráľovná Eva sa pokúša presadiť zmenu v podmienkach prijatia do selekcie. Napriek odporu svokry a jej zástancov je nakoniec presadená zmena že budúce účastnícky nemusia vstúpiť ako panny do selekcie.

Princa Fredricka počas akcie unesie radikálna skupina, ktorou je držaný 4 dní, než sa podarí ho oslobodiť. Kráľovná s deťmi sa sťahuje na niekoľko mesiacov do úzadia. Kráľ tiež v rámci možností.

V krajine a vo svete vypukne nové respiračné ochorenie, ktoré ma korene v afrických kolóniách. To oslabuje krajinu, mnoho podnikov je zatvorených, prudko stúpa nezamestnanosť. Začínajú protesty.

Princ Kallias si po mesiacoch vyberá ako víťazku Lilith Ramirez. Palác však po týždni oznamuje, že došlo k zámene identity a Lilith po vyžrebovaní ostala v domacej provincí a namiesto nej, s jej menom do selekcie nastúpilo jej identické dvojča Eva Ramirez

cca 6 ROKov
cca 2 ROKy
cca 10 ROKov

Kvôli zhoršenému zdravotnému stavu kráľa, je počas svadby Princa Lionela a ním vybranej Lady Jackie uskutočnená korunnovácia nového kráľovské páru. Rádosť však netrvá dlho, ked počas medových týždňov páru kráľ Lionel nešťastie zahynie a kráľovná Jackie sa vracia do krajiny ako vdova.

Palác po niekoľkých týždňoch oznamuje, že sa v súkromí uskotnoční svadba kráľovnej  a diplomata Marcusa Delaneyho, ktorý bude o niekoľko dní na to verejne korunovvaný za nového kráľa. Vládnucí rod sa tak takmer po 12 generáciach mení. Vladnúcim rodom je tak Delaney. Rodina Screave však stále ostáva v paláci, aby pomohla novému kráľovskému páru. krátko po korunovací kráľovský pár oznamuje tehotenstvo kráľovnej. 

Deviatý
Ročník
cca 2 ROKy

Protesty pretrvávajú, niektoré sú veľmi násilné. Kráľ sprísňuje zákony. Von sa nesmie vychádzať po polnoci až do piatej ráno. Radikálna skupiny v provinciách plánujú väčšie útoky, hovorí sa blížiacej sa občianskej vojne.

Princ Frederick si po 4 mesiacoch nakoniec vybral svoju nevestu. Tou sa stala predavačka zo šiestej kasty Valentina Cantrell. Ich svadba sa konala o niekoľko týždňov neskôr. Na trón ako kráľovský pár zasadajú takmer až 4 roky po svadbe. V tej dobe je na svete už korunný princ.

Zarovno s princom je vyhlásená aj takzvaná Tieňová selekcia, kde si vyberá princezná z ochotných zahraničných hostí. O pár mesiacov princezná Florance oznamuje svoje zásnuby s portugalským korunným princom Antoniom Art. Krátko na to však sú lžou princ Frederick a princezná Florance vyvedený z miestnosti. Princ je zranený princezná je unesená. Spolu s odkazom únoscovia princeznú vrátia o tri dni.

O týždeň na to je po niekoľkých generáciách selekciou vykonaný tribunál, kde sú odsúdení preživší rebeli spolupodieľajúci sa na únose. Tribunál bol sprevádzaný pár škandálmi. Selekcia blíži ku koncu.

Rok aj pol po svadbe sa narodil korunný princ a dedič trónu Nathaniel Aaron Delaney. Ten je prítomný aj na korunovácii jeho rodičov o dva roky.

Napriek mnohým dohadom kráľovná o 6 rokov po princovi zas otehotnie, tento krát s dvojčatami. Jej tehotenstvo je rizikové a princezné Elizabeth Alexia a Elsamarie Aurora sa narodia o dva mesiace pred termínom. Obe však prežijú.

6 rokov po ich narodení nie je možné vrodené problémy princeznej Elizabeth riešiť inak ako transplantáciou. Tri dni po nej však umiera a je vyhlásený 6 dňový štátny smútok.

Princ aj napriek nezvyčajne vysokému veku (25 rokov) a predošlému vážnemu vzťahu uskutočňuje selekciu. Po pol roku palác ohlasuje zásnuby korunného princa Nathaniela s študentkou Scarlett Borrego. Svadba sa koná do dvoch mesiacov od zásnub.

dESIATY
Ročník

Princ nečakane ukončuje svoj dlhodobý vzťah. Ľudia špekulujú, čo je za tým.

cca 2 ROKY
cca 12 ROKOV
cca 1O ROKOV

Princ verejne oznamuje selekciu avšak mení pravidlá. Okrem toho obnovuje kontroverznú podmienku účasti, za ktorej zrušenie bojovala jeho stará matka. Dievčatá musia byť panny.

Jedna z účastníčok je obvinená z obchodu s drogami a porušenia pravidiel a nelegálnym falšovaním dokumentov od lekára.

Séria nešťastí zasiahne niekoľko účasničiek. Jedna z nich je súčasť vážnej automobilovej nehody, pri ktorej umiera. Iná nachádza v svojej izbe mŕtve zviera.

Princova bývala priateľka prináša do paláca dieťa, o ktorom tvrdí že je princové a má tak nárok na trón. Toto tvrdenie je vyvrátene testami otcovstva tri dni po spomínanej udalosti

Kráľovský pár niekoľko rokov po svadbe oznamuje narodenie prvého syna, korunného princa Alexandra. O dva roky po jeho narodení nastupuje mladý pár na post kráľa a kráľovnej.

Niekoľko rokov po korunovácii vznikajú občianske boje v rôznych častiach krajiny, ktoré sú dôsledkom dlhodobého rozdelenia spoločnosti. Tie sú však v priebehu niekoľkých mesiacov kráľovskou rodinou a spojencami potlačené. Začína sa pracovať na zmenách.

cca 15 ROKOV

Situácia medzi kastami sa zlepšuje, po zmenách ktoré nastali po občianskych nepokojoch sa zvyšuje životná úroveň prioritne nižších kást.

Na trón nastupuje princ Alexander, ktorý je v tej dobe už niekoľko rokov ženatý s nemeckou princeznou Katherine a tak posilňuje spojenectvo medzi krajinami.  V tej dobe sú na svete už tri deti a štvrté na ceste.

cca 23 ROKOV

Korunný princ Grayson je často spájaný s rôznymi kontroverziami, zahrňujúcimi ženy a predovšetkým drogy. Krajina prejavuje silnú nedôveru v jeho budúcu vládu. Všetky oči sa upierajú na kroky kráľovskej rodiny a predovšetkým druhorodeného syna Andreasa.

Kráľ Alexander zavádza nový zákon, kde každý nástupca trónu musí uzavrieť do 25 roka života manželstvo, inak stráca nárok na trón. Je jedno, či ide manželstvo v dôsledku dohody, selekcie či dlhodobého alebo krátkodobého vzťahu.

Na trón zasadá druhorodený princ Andreas, ktorý získava nárok na trón vďaka novému zákonu a manželstvu s fínskou diplomatkou Elisé. Tento krok je pre mnohých označovaný ako najlepšia možnosť pre krajinu. Tri roky po svadbe prichádza na svet princezná Aurora.

cca 25 ROKOV

Princezná Aurora je prvá priama následníčka trónu, ktorá kedy získala dva vysokoškolské tituly. Mesiac pred oslavou svojich 25 narodenín si berie za manžela Illeyského diplomata Thomasa. Ich vláda je sprevádzaná výraznými reformami zdravotníctva.

cca 18 ROKOV
Jedenásty
ROČNÍK

V krajine dochádza k výrazným reformám školstva. Predovšetkým vysoké školy získavajú celosvetovo uznávané ocenenia a budujú si tak dobré meno.

Princ Adam vo svojich štyroch rokoch nastupuje na dlhú liečbu leukémie čím vzbudzuje v krajine obavy o jeho zdravie a potenciálne zmeny v následníctve na trón. Po dvoch rokoch však palác podáva vyhlásenie, že korunný princ je zdraví.

Kráľovský pár je korunovaný päť rokov po svadbe a o dva roky po korunovácií prichádza na svet korunný princ Adam. Jeho brat prichádza na svet len rok po ňom.

Princ Adam oslavuje o necelý rok svoje 25 rokov a verejnosť neregistruje žiadne vážne vzťahy, ktoré by mohli vyústiť do manželstva. Ľud očakáva, že nasledujúce mesiace budú kľúčové a preto je každý princov krok ostro sledovaný. Mnohí veria, že to nestihne a trón získa tak jeho mladší brat, ktorý je vo vzťahu.