Pravidlá Hry

Hráči a postavy

Daj si pozor na vek svojho spoluhráča

Nenúť iného hráča, do toho, čo mu je nepríjemné

Nik nie je dokonalý, ani tvoja postava

Tvoj zlý deň nie je zlý deň tvojej postavy

Obsah Hry

Nemusíš poznať knihy ale musíš poznať pravidlá

Daj možnosť na tvoju akciu vytvoriť reakciu

Nezabiješ

Rozprávač je tvoj pán

Čas

Môžeš byť vždy len na jednom mieste

Dôležitá je kvalita, nie kvantita

Daj vedieť, že hráš a potom po sebe uprac

Hrať stále nemusíš, len nám daj vedieť

Jednu hru hraj maximálne dva dni

Pravidla písania RPG príspevku
 

Každý sa niekedy zmýli, ale neznalosť pravidiel vás neospravedlňuje. Minimálna dĺžka príspevku by mala byť na dva riadky!

Pohyb = *emote*- To, čo postava robí píšeme v 3.osobe v prítomnom čase medzi hviezdičky. (Napr.: *Odíde od stola so zamračeným výrazom.*)

Myšlienky- To, čo si vaša postava v danej chvíli myslí, píšeme do lomítok //. Napr.: /Mohol sa aspoň usmiať, nezabilo by ho to./)

Reč- To, čo postava hovorí sa ničím neohraničuje.

Príklad správne napísaného príspevku:

*Od stola odíde zo zamračeným výrazom.* /Mohol sa aspoň usmiať, nezabilo by ho to./ *Pomyslí si a hneď pri dverách stretne Miru a milo sa na ňu usmeje.* Akosi neskoro. Ktovie či ti niečo na tom stole ešte zostalo. *Mávne na ňu na rozlúčku a kráča ďalej.*

Odmeňovací

systém

Registrácia postavy 50 bodov (možné získať ju max 3x)

 

Akcie:

 

Prítomnosť na akcií 20 bodov

Včasné oznámenie o neúčasti na akcií (teda maximálne hodinu predom) 10 bodov

 

Zaslanie galérie na akciu (ak postava príde a za každú jednu postavu) 10 bodov

 

Postava sa umiestni v módnej polícií (in aj out) 5 bodov

 

Ak ako hráč navrhnete tému akcie, ktorá bude vybraná v hlasovaní 5 bodov

 

Ak zorganizujete sami navrhnete a zorganizujte akciu (Napr. Čaj o piatej pre Selekciu) 20 bodov.

Hry

Hry mimo bežnej akcie 5 bodov (pre každého zúčastneného)

 

Nahlásenie hry 5 bodov (pre každého zúčastneného)

 

Ponuka k hre 2 body (pre každého kto napíše do dohody hier bez ohľadu na to,

či sa hra uskutoční alebo nie, len 2 body denne)

 

Prijatie hry z dohody hier: 2 body.

 

Využitie ľahšej formy osudu: 10 bodov

 

Využitie ťažšej formy osudu: 15 bodov.

 

Využite zadania z dvojtýždňovej výzvy:   10 bodov za využitie všetkých zadaní v priebehu dvoch týždňov.

(Dvojtýždňové zadania budú mať pridelený vlastný počet bodov za určité úlohy)

Iné

 

Napísanie nástenky : 10 bodov

Poslanie klebety do rubriky ,,vtáčiky čvirikali“ 5 bodov (Klebety posielať Mary)

 Nápady do dvojtýždňovej výzvy 2 body (Za každý použitý nápad)

 Vytvorenie meme: 5 bodov za každý obrázok

Vytvorenie nejakého iného obrázku (napr. moodboardy) 5 bodov

Vytvorenie vlastného fanarttu/ Photoshopu 10 bodov

Selekcia

Schôdzka s princom 5 bodov

Registrácia účastnícky : bonusových 10 bodov k registrácií

 

Rozhovor v Today: 10 bodov

Nástenka o podávaní prihlášky: bonusových 5 bodov

Napísanie nástenky o zistení výberu: Bonusových 5 bodov

Zahrančný hostia

Použitie reáli svojej krajiny do hry 5 bodov

Napísanie nástenky o dôvode príchodu do krajiny: 10 bodov

Rozhovor v Today 10 bodov

Hra s postavou z inej krajine kde sa budú baviť o pracovných záležitostiach

5 bodov

Zamestnanci

 

Zakomponovania vlastného zamestnania do hry 10bodov

Napísanie nástenky pred príchodom dievčat do paláca 10 bodov

Nástenka ktorá zahrňuje výkon práce 5 bodov.

Hra v priestoroch na výkon zamestnania: 5 bodov

Rebel/Mafia

 

Napísanie nástenky, ktorá ma niečo spoločné s ilegálnou aktivitou bonusových 10 bodov

 

Hra s iným rebelom/ mafiánom ohľadom nelegálnych aktivít bonusových 10 bodov

 

Zorganizovanie akcie pre všetkých hráčov mafia/ rebeli 5 bodov

 

Zaradenie nelegálnej činnosti do verejnej hry/ akcie 5 bodov

"Chcem len tvoj prísľub, že zostaneš so mnou, že budeš moja. Niekedy mám pocit, že sa mi len zdáš. Sľúb mi, že zostaneš."
-
Kiera Kass, Elita-

Nevlastníme práva k myšlienke a konceptu Selekcie. Naša hra je inšpirovaná knihami zo série Selekcie, no všetky texty sú našim duševným vlastníctvom a našou prácou. Bez dovolenia, prosím, texty nekopírujte. Rovnako aj za vzhľado stránok a určitých sekcií sú hodiny práce, prosíme, aby ste sa v budúcnosti pokúsily vyhnúť ,,vykrádaniu". Originalita je to najlepšie, čím môžete zaujať. Ďakujeme.

SLEDUJTE NÁS

  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram