rámček.png

Reálie

Reálie je dobré si prečítať celé, ale pre daný ročník sú najdôležitejšie posledné odstavce textu, ktoré hovoria o súčasnej situácii v zemi.
Pre jednoduchšie vykreslenie situácie počas histórie pomôže Časová Os
  

Po štvrtej svetovej vojne boli Spojené Štáty Americké v zlom stave. Na ich čelo sa postavil Gregory Illéa, ktorý pretvoril demokratický politický systém na monarchiu a obyvateľov zatriedil do kastového systému. Taktiež vytvoril novú tradíciu na upevnenie vnútroštátnych vzťahov zvanú Selekcia. Jeden z jeho synov sa odčlenil od rodiny a vytvoril skupinu, ktorá nesúhlasila so systémom. Táto skupina bola známa aj ako Rebeli. O dve generácie víťazka Selekcie zabila svojho manžela, nástupcu trónu a vzala si jeho bratranca. V krajine sa vládnucím rodom stal Schreave. Až o dve generácie neskôr nastali zmeny v kastovom systéme keď ich Kráľ Maxon a jeho manželka America plne zrušili. Pri následnej hrozbe občianskej vojny bola vyhlásená prvá mužská selekcia, na ktorej konci bola Illéa vyhlásená za parlamentnú monarchiu vtedy už kráľovnou Eadlyn.

 

V priebehu nasledujúcich troch generácií je obnovená absolútna monarchia, kastový systém a nakoniec aj samotná tradícia Selekcie, ktorú od začiatku sprevádzala dráma a napätie.

INFORMÁCIE O VZNIKU ILLEY

TRETÍ ROČNÍK

     Matteo                     Rachel

Kaiya Lydia               Timothy Kean  

Mužská selekcia vyvolala vlnu zvedavosti a nadšenia, nie však u jeho hlavnej aktérky, princeznej Kayii Lýdie, ktorá si Selekcia neželala. Po niekoľkých krátkych mesiacoch však oznámila, že po jej boku bude stáť Vincent Tavares. Kvôli pracovnému vyťaženiu dvojica privítala deti až  o niekoľko rokov neskôr, čo bolo pomerne nezvyčajné.  

Počas selekcie vtedajší kráľovský pár oznámil príchod syna, ktorý však neohrozil nárok korunnej princeznej. Veľké veci sa začali diať až po selekcií, keď princezná po zasadnutí na trón v spolupráci s menej radikálnou skupinou rebelov potlačila naozajstné nebezpečenstvo, postupne zlúčila ôsmu a siedmu kastu do šiestej a urovnala nepokoje v afrických kolóniách.

ŠIESTY ROČNÍK

     Lionel  A.          Jackie  R.H.         Marcus 

 Arthur N.                 Rosaelia    

Po nečakanej smrti mladého kráľa a veľkému tlaku spoločnosti bol po niekoľkých generáciách zmenený vládnuci rod. Dlhodobo nikto nevidel v novej kráľovskej rodine nič zvláštneho, podarilo sa zahnať vojnu s Balkánom a rozširovať technické a zdravotnícke vymoženosti k bežným obyvateľom. Začiatok Selekcie princa Arthura bol pokojný, o takom konci však nedá hovoriť. Bolo odhalené, že kráľ Lionel je živý a za jeho zmiznutím a pokusom o vraždu stojí jeho nevlastný brat, princ Keir. Spolu s týmto škandálom bolo odhalené, že obe kráľovské deti sú priamymi potomkami rodu Schreave a kráľ Marcus je homosexuál.

Napriek všetkému palác oznámil meno víťazky. Ruby Adelaide Gray, ktorá sa o niekoľko mesiacov stala novou kráľovnou. 

PRVÝ ROČNÍK

Michael                       Camille

    Frederick               Christian               Lisbeth  


 

Po tragickej vražde prvorodeného syna vtedajší kráľ Michael vyhlásil ako nasledovníka trónu svojho druhého syna Christiana Micheale Schreave, ktorý bol druhý v rade na korunu. S nie veľkým nadšením túto úlohu, vrátane samotnej selekcie prebral. Na jej konci našiel šťastie a krajina sa mohla tešiť z novej kráľovnej Lorraine Clifford. Počas selekcie došlo k viacerým útokom rebelov, pri jednom z nich bola unesená princezná Lisbeth Marie a jedna z účastníčok, obe sa vrátili živé a zdravé, vinníkovia boli popravení. Neskôr po ukončení vznikli silné spojenectva, predovšetkým s Talianskom, keď si princezná vzala tamojšieho kráľa Danteho Benenatiho.

ŠTVRTÝ ROČNÍK

       Vincent                Kaiya Lydia

       Nicholas            Evanjelina             Alyssa       

Skôr v duchu tradície bola vo vhodný čas vyhlásený nový ročník Selekcie Korunného princa Nicholasa, ktorý bol ako prvý z troch detí prvým v poradí na trón. Za ním nasledovali jeho dve sestry Evajelina a Alyssa. Krajina výrazne prosperovala a zatiaľ čo sa krajina rozvíjala, opätovne sa rozvíjalo aj rebelské hnutie, ktoré bolo proti monarchií. Po niekoľkých mesiacoch bola oznámená víťazka Rosie.

V tej dobe pod nátlakom na trón princ nastúpil predčasne a na konci selekcie bol tak už kráľom. Krajina čelila dôsledkom biologickej zbrane,  ktorú použilo radikálne hnutie z Balkánu, s ktorým krajina pôvodne spolupracovala. Akonáhle sa toto zistilo prišlo k vojne, ktoré pretrvávala celé roky.

SIEDMY ROČNÍK

     Arthur N.                   Ruby A.   

    Zachariah.                 Jeremiah               Odette 

Aj keď prvým synom kráľovského páru je princ Zachariah, tesne pred začiatkom Selekcie zmizol, vzdal sa trónu a Selekciu prevzal princ Jeremiah.  Počas posledných rokov sa krajina zmietala v neistote kvôli vojne s Nórskom. Počas obdobia Selekcie sa v krajine vzmáhali protesty malých skupín rebelov ale aj obchodovanie s bielym mäsom a drogami pod vedením Mafie. Práve Mafia sa postarala aj o niekoľko útokov na palác. Tesne pred vyhlásením víťazky, jeden takýto útok otriasol palácom. Palác sa snažil vypátrať vodcu tejto rebelantskej skupiny a použila na to všetky prostriedky.
Na konci ale predsa len princ ohlásil svoju víťazku, lady Eris Deroches, ktorá sa stala novou kráľovnou. 

DRUHÝ ROČNÍK

Christian Michael              Lorraine

     Julian               Matteo            Arleen

Rovnako ako predošlí ročník, aj nasledujúci sprevádzala zo začiatku, kde krátko po zahájení selekcie korunného princa Juliana, bol princ zavraždenýo rok na to musel jeho povinnosti prebrať jeho mladší brat princ Matteo a s mladou princeznou Arleen sa tak stali dvoma najvyššie postavenými následníkmi trónu. Na konci selekcie krajina spoznala novú kráľovnú Rachel Mariú Cardo. Po dlhšom čase sa im podarilo aj splodiť následníka trónu- Kaiyu Lydiu. Aj počas tohto ročníka bol palác neraz pod útokom rebelov, ktorý sa krátko po svadbe rozdelili na dve skupiny. Taktiež bolo manželstvom uzavreté spojenectvo s Ruskom, keď synovi vtedajšieho prezidenta Nikolaya Tarasa Gavrikova prisľúbili mladú princeznú. Taktiež sa zhoršila situácia v afrických kolóniách a po dlhých rokoch krajina čelila otázke občianskej vojny.

PIATY ROČNÍK

     Corianne            Nicholas               Rosie 

     Keir             Lionel               Katherine   

Piaty ročník bol o niečo viac škandalózny, nakoľko sa dva mesiace pred korunným princom narodil nemanželský syn kráľa s bývalou účastníckou Coriane Sparks, Keir Alfred. Ako nemanželský tak nemal nárok na trón.  Ten mali deti kráľovského páru- korunný princ Lionel Arthur a jeho sestra Katherine Anabelle. Selekcia prebehla bez väčších problémov a na jej konci bola oznámená víťazka Jackie R.H Fletcher, ktorá na svadbe bola spolu s princom priamo korunovaná.

Na pozadí vývoja selekcie sa však dialo veľa nekalého. Princ Keir ako hlava mafie sabotoval krajinu z jej vnútra, vojna s Balkánom aj naďalej pretrvávala a po vyhlásení elity bolo oznámenie zhoršenie zdravotného stavbu kráľa, ktorý trpel skorým štádiom onkologického ochorenia.

ÔSMY ROČNÍK 

     Jeremiah                      Eris  

    Kallias              Selene               Asteria           

Napriek tomu, že korunný princ Kallias Delaney mal už takmer 20 rokov, bola vyhlásená- už tradične selekcia, ktorú mnoho ľudí popravde ani nečakalo. Bolo tak urobené predovšetkým v kvôli stálym starostiam z obnovenia siedmej kasty a počínaniu mafie. Našťastie priebeh selekcie bol pokojný a neobjavili sa žiadne väčšie problémy a zdalo sa, že selekcia splnia svoj účel a upokojila davy. A to aj napriek tomu, že krajinou otriasli dve väčšie vraždy dvoch dôležitých ľudí, ktorý zrejme boli vedome alebo nevedome napojený na mafiu. Tá skomplikovala selekciu zrejme len raz- ked sa im podarilo preprašovať drogy na palubu kráľovskej jachty. Kráľovské deti a niektorí hostia látku nevedomky požili, ale nemalo to našťastie žiadne hrozne následky. O niekoľko mesiacov vyhlásil princ za víťazku Lilith Ramirez.

DEVIATY ROČNÍK 

      Kallias                       Eva

    Frederick          Florence            Diane          

Krajinou v dobe oznámenie selekcie otriasali pomerné nepokoje, ktoré vznikli ako dôsledok krízy vyvolanej pandémiou dva roky predtým. Aj kvôli hrozbe občianskej vojny boli usporiadaná aj takzvaná tieňová selekcia, kde si druhorodená princezná Florance skúsila nájsť manžela spomedzi ochotných zahraničných princov. Selekcia trvala približne 6 mesiacov a mala pomerne pokojný priebeh (jeden útok na palác) až kým na zásnubách princeznej Florance za portugalského princa Antionia Arta nedošlo k brutálnemu útoku, kde bola princezná na tri dni unesená no potom ju únoscovia sami vrátili len s odkazom a bez väčších zranení. Krajina sa tešila z jej zdravia a o dva týždne na to aj princ oznámil svoju víťazku- dievča zo šiestej kasty Valentinu Cantrell.  V priebehu pár mesiacov sa konalo hned niekoľko svatieb. Ako prvá sa vydala najmladšia princezná, následne princezná Florance a až nakoniec sa konala svadba v Illey.

 

DESIATY ROČNÍK - AKTUÁLNY

      Frederick                Valentina

   Nathaniel         Elsamerie          ⴕ Elizabeth   

Únos princeznej ľudí v krajine pomerne poznačil. Mnohí ľudia si začali všímať, že skupiny ktoré hlasno vyjadrovali svoj nesúhlas voči kráľovskej rodine tak nerobia kvôli kríze, ale kvôli všeobecnému presvedčeniu že monarchia nie je dobrá. Výrazne tomu napomohol aj projekt s ktorým po svadbe prišli princ a nová princezná a v každej provincií vytvorili rady. To znamenalo že provincie mali vyhradené financie na svoje konkrétne problémy- ak niektorá provincia potrebuje podporu farmárov, tak sa na to čerpajú fondy práve týchto rád. Manipulujú s nimi obyčajný ľudia, pre obyčajných ľudí.   Spolu s nimi sa teda začalo pracovať na najdôležitejších veciach pre danú provinciu. Vďaka tomu ľudom ani nevadilo, že sa následníka trónu dočkali až rok aj niečo po svadbe. A tak sa na svete ocitol princ Nathaniel Aaron. Mladomanželia a už aj nový rodičia sa mohli princovi venovať bez väčších povinnosti dva roky, až potom prebehla ich korunovácia. Kým ich oficiálny život bol pomerné pokojný, sprevádzaný len príležitostnými skupinami búriacimi sa voči monarchii, bol to ich osobný život ktorý sa otriasal. Najprv to boli klebety o tom, že kráľovský pár nechce ďalšie deti, po pár rokoch verejnosť dospela k názoru, že nemôžu mať viac detí. O pár mesiacov bolo toto tvrdenie vyvrátené, keď kráľovná otehotnela s dvojčatami. Radosť netrvala dlho, pretože jej tehotenstvo sprevádzalo veľa problémov a princezné sa narodili o dva mesiace skôr a podpísalo sa to na ich zdraví. Princezné Elizabeth a Elsamarie začali napriek mnohým zdravotným problémom rásť a ľudia sa z nich tešili. Problémy zo srdcom princeznej Elizabeth však prerástli do vážnych život ohrozujúcich stavov a celá situácia sledovala ako malá princezná podstupuje transplantáciu srdca a o tri dni na to po jej smrti upadla krajina do 6 dňového smútku za každý rok jej života. Veci sa však časom vrátili do normálu.

Ako je na tom krajina aktuálne?

 

Krajina je, dá sa povedať, že pokojná no všetky väčšie protestantské skupiny sa spojili a vytvorili pomerne veľkú a hlavne hlučnú skupinu a nazývajú sa Aeonianmi. Nepomáha tomu ani to, že rôzne média im dávajú pomerne veľa priestoru a svojimi názormi ovplyvňujú davy. Často sa však ľudia snažia odhaliť ich napojenie na pomerne silne prítomnú ruskú mafiu. Tá zas pomerne účinne rozširuje drogy a predaj zbraní po krajine. Palác nečakane oznámil selekciu korunného princa, nie veľmi krátko po verejnom rozchode s jeho dlhodobou priateľkou Mirandou Pheanes. Verejnosť predpokladá, že selekcia a kráľovská rodina do tohto vzťahu vstúpila a tradícia musí pokračovať. Okrem toho verejnosť prekvapil aj fakt, že do pravidiel sa vrátila požiadavka na nepoškvrnenosť účastníčok- Kráľovná matka verejne namietala, no napriek tomu bolo pre túto selekciu obnovené. Internet je prístupný všetkým kastám no nie je bežné aby ho kasty nižšie ako piata mali aj doma- môžu však využívať rôzne centrá a knižnice.

Kasty

 

Kastový systém je sociálny/ spoločenský systém ktorý používa Illéa a niekoľko ďalších krajín. V minulosti bol niekoľkokrát zrušený a upravovaný, nižšie nájdete jeho momentálnu podobu. Čím nižšia kasta, tým menšie spoločenské postavenie, finančné prostriedky, prístup k vzdelávaniu alebo zdravotnej starostlivosti.  Nižšie kasty zvyčajne nemajú prístup ku tak kvalitným potravinám či odevom ako majú vyššie kasty. Každá spoločenská akcia je známa svojimi zamestnaniami- kasta ho obmedzuje aj pri výbere zamestnania. Najľahší spôsob akým zmeniť kastu je sobáš. Ak si žena vezme niekoho u vyššej alebo nižšej kasty získava manželovu kastu. Taktiež je možné kúpiť si inú kastu, no zvyčajne ide o veľmi veľké peniaze, ktoré pre nižšie kasty zvyčajne nie sú typické.

 

Prvá kasta:

Prvú kasta tvoria všetci členovia kráľovskej rodiny. Kráľovská rodina ma plnú moc, vládne krajiny. Túto kastu môžete získať len ak sa narodíte do kráľovskej rodiny alebo sa do nej pridáte manželským zväzkom. Ide o najbohatších obyvateľov krajiny. Jednotky sa zvyčajne plne venujú politike a chodu krajiny.

 

Druhá kasta

Najľahším spôsobom akým možno získať druhú kastu je úspešne ukončiť nábor na pozíciu strážnika/ vojaka. Druhú kastu majú zvyčajne mediálne známe osobnosti, čiže herečky, speváci, politici a diplomati. Je známe, že túto kastu je možné ,,si kúpiť“ ak máte dostatok finančných prostriedkov a známe meno.

 

prvá druhá.jpg
2-4.jpg

 

Tretia kasta

Tretiu kastu predstavujú zvyčajne ľudia, ktorý sú dostatočne bohatý na to, aby si boli schopný zaplatiť vysokoškolské štúdium. To znamená že ide zvyčajne o učiteľov, vedcov, lekárov, architektov. Alebo menej známych ľudí v hudobnom a filmovom priemysle ako filmový a hudobný producenti, režiséri. Ženy a muži, ktorý mali pred selekciou nižšiu kastu nadobúdajú tretiu kastu.

 

Štvrtá kasta

Ide zvyčajne o ľudí, ktorý sa nachádzajú ešte medzi tými ,,bohatšími“ obyvateľmi. Rôzny podnikatelia, poľnohospodári, stavebný inžinieri, obchodníci či šéfkuchári. Príslušníci tejto kasty môžu zarábať slušné peniaze, líši sa to od provincie a povolania. Niektorý ľudia z tejto kasty si môžu dovoliť študovať na vysokej škole alebo cestovať.

 

Provincie

Pod Illeu od jej vzniku spadá 35 provincii. Tieto provincie vznikli na území Spojených štátov Amerických, Kanady a Mexika.  Každá z týchto provincii je špecifická, zvyčajne každá z nich je známa nejakým druhom zamestnania alebo okruhom podnikania/ obchodu. Každá s provincii ma hlavné mesto, ktoré je zvyčajne najviac rozvinuté a najrušnejšie. V celej Illei sa nachádza dohromady 6 rôznych časových pasiem a nachádzajú sa v rôznych podnebných podmienkach. Niektoré z nich sú viac teplejšie, iné naopak veľmi chladné, niektoré sa nachádzajú aj na takzvanej ,,ceste tornád“ (Zvyčajne každý rok cez nej prejde väčšie tornádo prípadne hurikán.) Najviac rozvinutá provincia je pochopiteľne Angeles, kde chodí najviac ľudí za prácou.  

Allens
Allens

. . . . . . . . . . . .

Angeles
Angeles

. . . . . . . . . . . .

Atlin
Atlin

. . . . . . . . . . . .

Baffin
Baffin

. . . . . . . . . . . .

Bankston
Bankston

. . . . . . . . . . . .

Belcourt
Belcourt

. . . . . . . . . . . .

Bonita
Bonita

. . . . . . . . . . . .

Calgary
Calgary

. . . . . . . . . . . .

Carolina
Carolina

. . . . . . . . . . . .

Clermont
Clermont

. . . . . . . . . . . .

Columbia
Columbia

. . . . . . . . . . . .

Dakota
Dakota

. . . . . . . . . . . .

Denbeigh
Denbeigh

. . . . . . . . . . . .

Dominica
Dominica

. . . . . . . . . . . .

Fennley
Fennley

. . . . . . . . . . . .

Hansport
Hansport

. . . . . . . . . . . .

Hondurague
Hondurague

. . . . . . . . . . . .

Hudson
Hudson

. . . . . . . . . . . .

Kent
Kent

. . . . . . . . . . . .

Labrador
Labrador

. . . . . . . . . . . .

Lakedon
Lakedon

. . . . . . . . . . . .

Likely
Likely

. . . . . . . . . . . .

Midston
Midston

. . . . . . . . . . . .

Ottaro
Ottaro

. . . . . . . . . . . .

Paloma
Paloma

. . . . . . . . . . . .

Panama
Panama

. . . . . . . . . . . .

Sonage
Sonage

. . . . . . . . . . . .

Sota
Sota

. . . . . . . . . . . .

Tammins
Tammins

. . . . . . . . . . . .

St. George
St. George

. . . . . . . . . . . .

Sumner
Sumner

. . . . . . . . . . . .

Waverly
Waverly

. . . . . . . . . . . .

Whites
Whites

. . . . . . . . . . . .

Yukon
Yukon

. . . . . . . . . . . .

Zuni
Zuni

. . . . . . . . . . . .

"Láska je krásny strach."
-
Kiera Kass, Elita-