lišta.png

Reálie Illey

Reálie je dobré si prečítať celé, ale pre daný ročník sú najdôležitejšie posledné odstavce textu, ktoré hovoria o súčasnej situácii v zemi.
Pre jednoduchšie vykreslenie situácie počas histórie pomôže Časová Os
  

Po štvrtej svetovej vojne boli Spojené Štáty Americké v zlom stave. Na ich čelo sa postavil Gregory Illéa, ktorý pretvoril demokratický politický systém na monarchiu a obyvateľov zatriedil do kastového systému. Taktiež vytvoril novú tradíciu na upevnenie vnútroštátnych vzťahov zvanú Selekcia. Jeden z jeho synov sa odčlenil od rodiny a vytvoril skupinu, ktorá nesúhlasila so systémom. Táto skupina bola známa aj ako Rebeli. O dve generácie víťazka Selekcie zabila svojho manžela, nástupcu trónu a vzala si jeho bratranca. V krajine sa vládnucím rodom stal Schreave. Až o dve generácie neskôr nastali zmeny v kastovom systéme keď ich Kráľ Maxon a jeho manželka America plne zrušili. Pri následnej hrozbe občianskej vojny bola vyhlásená prvá mužská selekcia, na ktorej konci bola Illéa vyhlásená za parlamentnú monarchiu vtedy už kráľovnou Eadlyn.

 

V priebehu nasledujúcich troch generácií je obnovená absolútna monarchia, kastový systém a nakoniec aj samotná tradícia Selekcie, ktorú od začiatku sprevádzala dráma a napätie. Rozhodnutie obnoviť selekciu urobil kráľ Michael nie len v dôsledku vzbury medzi občanmi, ale aj v dôsledku tlaku zo strany svojho otca, ktoré mnohé historické knihy označujú skôr ako diktatóra a nie ako kráľa.

INFORMÁCIE O VZNIKU ILLEY

PRVÝ ROČNÍK

Michael                       Camille

    Frederick               Christian            Lisbeth  


 

Po tragickej vražde prvorodeného syna vtedajší kráľ Michael vyhlásil ako nasledovníka trónu svojho druhého syna Christiana Micheale Schreave, ktorý bol druhý v rade na korunu. S nie veľkým nadšením túto úlohu, vrátane samotnej selekcie prebral. Na jej konci našiel šťastie a krajina sa mohla tešiť z novej kráľovnej Lorraine Clifford. Počas selekcie došlo k viacerým útokom rebelov, pri jednom z nich bola unesená princezná Lisbeth Marie a jedna z účastníčok, obe sa vrátili živé a zdravé, vinníkovia boli popravení. Neskôr po ukončení vznikli silné spojenectva, predovšetkým s Talianskom, keď si princezná vzala tamojšieho kráľa Danteho Benenatiho.

DRUHÝ ROČNÍK

Christian Michael           Lorraine

     Julian            Matteo           Arleen

Rovnako ako predošlí ročník, aj nasledujúci sprevádzala zo začiatku, kde krátko po zahájení selekcie korunného princa Juliana, bol princ zavraždenýo rok na to musel jeho povinnosti prebrať jeho mladší brat princ Matteo a s mladou princeznou Arleen sa tak stali dvoma najvyššie postavenými následníkmi trónu. Na konci selekcie krajina spoznala novú kráľovnú Rachel Mariú Cardo. Po dlhšom čase sa im podarilo aj splodiť následníka trónu- Kaiyu Lydiu. Aj počas tohto ročníka bol palác neraz pod útokom rebelov, ktorý sa krátko po svadbe rozdelili na dve skupiny. Taktiež bolo manželstvom uzavreté spojenectvo s Ruskom, keď synovi vtedajšieho prezidenta Nikolaya Tarasa Gavrikova prisľúbili mladú princeznú. Taktiež sa zhoršila situácia v afrických kolóniách a po dlhých rokoch krajina čelila otázke občianskej vojny.

TRETÍ ROČNÍK

     Matteo                     Rachel

Kaiya Lydia         Timothy Kean  

ŠTVRTÝ ROČNÍK

       Vincent                Kaiya Lydia

       Nicholas            Evanjelina         Alyssa       

PIATY ROČNÍK

     Corianne            Nicholas               Rosie 

     Keir             Lionel           Katherine   

Mužská selekcia vyvolala vlnu zvedavosti a nadšenia, nie však u jeho hlavnej aktérky, princeznej Kayii Lýdie, ktorá si Selekcia neželala. Po niekoľkých krátkych mesiacoch však oznámila, že po jej boku bude stáť Vincent Tavares. Kvôli pracovnému vyťaženiu dvojica privítala deti až  o niekoľko rokov neskôr, čo bolo pomerne nezvyčajné.  

Počas selekcie vtedajší kráľovský pár oznámil príchod syna, ktorý však neohrozil nárok korunnej princeznej. Veľké veci sa začali diať až po selekcií, keď princezná po zasadnutí na trón v spolupráci s menej radikálnou skupinou rebelov potlačila naozajstné nebezpečenstvo, postupne zlúčila ôsmu a siedmu kastu do šiestej a urovnala nepokoje v afrických kolóniách.

ŠIESTY ROČNÍK

     Lionel  A.          Jackie  R.H.     Marcus 

 Arthur N.            Rosaelia    

Skôr v duchu tradície bola vo vhodný čas vyhlásený nový ročník Selekcie Korunného princa Nicholasa, ktorý bol ako prvý z troch detí prvým v poradí na trón. Za ním nasledovali jeho dve sestry Evajelina a Alyssa. Krajina výrazne prosperovala a zatiaľ čo sa krajina rozvíjala, opätovne sa rozvíjalo aj rebelské hnutie, ktoré bolo proti monarchií. Po niekoľkých mesiacoch bola oznámená víťazka Rosie.

V tej dobe pod nátlakom na trón princ nastúpil predčasne a na konci selekcie bol tak už kráľom. Krajina čelila dôsledkom biologickej zbrane,  ktorú použilo radikálne hnutie z Balkánu, s ktorým krajina pôvodne spolupracovala. Akonáhle sa toto zistilo prišlo k vojne, ktoré pretrvávala celé roky.

SIEDMY ROČNÍK

     Arthur N.             Ruby A.   

    Zachariah.           Jeremiah               Odette 

Piaty ročník bol o niečo viac škandalózny, nakoľko sa dva mesiace pred korunným princom narodil nemanželský syn kráľa s bývalou účastníckou Coriane Sparks, Keir Alfred. Ako nemanželský tak nemal nárok na trón.  Ten mali deti kráľovského páru- korunný princ Lionel Arthur a jeho sestra Katherine Anabelle. Selekcia prebehla bez väčších problémov a na jej konci bola oznámená víťazka Jackie R.H Fletcher, ktorá na svadbe bola spolu s princom priamo korunovaná.

Na pozadí vývoja selekcie sa však dialo veľa nekalého. Princ Keir ako hlava mafie sabotoval krajinu z jej vnútra, vojna s Balkánom aj naďalej pretrvávala a po vyhlásení elity bolo oznámenie zhoršenie zdravotného stavbu kráľa, ktorý trpel skorým štádiom onkologického ochorenia.

ÔSMY ROČNÍK 

     Jeremiah                      Eris  

    Kallias            Selene            Asteria           

Po nečakanej smrti mladého kráľa a veľkému tlaku spoločnosti bol po niekoľkých generáciách zmenený vládnuci rod. Dlhodobo nikto nevidel v novej kráľovskej rodine nič zvláštneho, podarilo sa zahnať vojnu s Balkánom a rozširovať technické a zdravotnícke vymoženosti k bežným obyvateľom. Začiatok Selekcie princa Arthura bol pokojný, o takom konci však nedá hovoriť. Bolo odhalené, že kráľ Lionel je živý a za jeho zmiznutím a pokusom o vraždu stojí jeho nevlastný brat, princ Keir. Spolu s týmto škandálom bolo odhalené, že obe kráľovské deti sú priamymi potomkami rodu Schreave a kráľ Marcus je homosexuál.

Napriek všetkému palác oznámil meno víťazky. Ruby Adelaide Gray, ktorá sa o niekoľko mesiacov stala novou kráľovnou. 

Aj keď prvým synom kráľovského páru je princ Zachariah, tesne pred začiatkom Selekcie zmizol, vzdal sa trónu a Selekciu prevzal princ Jeremiah.  Počas posledných rokov sa krajina zmietala v neistote kvôli vojne s Nórskom. Počas obdobia Selekcie sa v krajine vzmáhali protesty malých skupín rebelov ale aj obchodovanie s bielym mäsom a drogami pod vedením Mafie. Práve Mafia sa postarala aj o niekoľko útokov na palác. Tesne pred vyhlásením víťazky, jeden takýto útok otriasol palácom. Palác sa snažil vypátrať vodcu tejto rebelantskej skupiny a použila na to všetky prostriedky.
Na konci ale predsa len princ ohlásil svoju víťazku, lady Eris Deroches, ktorá sa stala novou kráľovnou. 

Napriek tomu, že korunný princ Kallias Delaney mal už takmer 20 rokov, bola vyhlásená- už tradične selekcia, ktorú mnoho ľudí popravde ani nečakalo. Bolo tak urobené predovšetkým v kvôli stálym starostiam z obnovenia siedmej kasty a počínaniu mafie. Našťastie priebeh selekcie bol pokojný a neobjavili sa žiadne väčšie problémy a zdalo sa, že selekcia splnia svoj účel a upokojila davy. A to aj napriek tomu, že krajinou otriasli dve väčšie vraždy dvoch dôležitých ľudí, ktorý zrejme boli vedome alebo nevedome napojený na mafiu. Tá skomplikovala selekciu zrejme len raz- ked sa im podarilo preprašovať drogy na palubu kráľovskej jachty. Kráľovské deti a niektorí hostia látku nevedomky požili, ale nemalo to našťastie žiadne hrozne následky. O niekoľko mesiacov vyhlásil princ za víťazku Lilith Ramirez.

DEVIATY ROČNÍK 

      Kallias                       Eva

    Frederick          Florence            Diane          

DESIATY ROČNÍK

      Frederick                Valentina

   Nathaniel         Elsamerie     ⴕ Elizabeth   

Krajinou v dobe oznámenie selekcie otriasali pomerné nepokoje, ktoré vznikli ako dôsledok krízy vyvolanej pandémiou dva roky predtým. Aj kvôli hrozbe občianskej vojny boli usporiadaná aj takzvaná tieňová selekcia, kde si druhorodená princezná Florance skúsila nájsť manžela spomedzi ochotných zahraničných princov. Selekcia trvala približne 6 mesiacov a mala pomerne pokojný priebeh (jeden útok na palác) až kým na zásnubách princeznej Florance za portugalského princa Antionia Arta nedošlo k brutálnemu útoku, kde bola princezná na tri dni unesená no potom ju únoscovia sami vrátili len s odkazom a bez väčších zranení. Krajina sa tešila z jej zdravia a o dva týždne na to aj princ oznámil svoju víťazku- dievča zo šiestej kasty Valentinu Cantrell.  V priebehu pár mesiacov sa konalo hned niekoľko svatieb. Ako prvá sa vydala najmladšia princezná, následne princezná Florance a až nakoniec sa konala svadba v Illey.

Krajinou v dobe oznámenie selekcie otriasali pomerné nepokoje, ktoré vznikli ako dôsledok krízy vyvolanej pandémiou dva roky predtým. Aj kvôli hrozbe občianskej vojny boli usporiadaná aj takzvaná tieňová selekcia, kde si druhorodená princezná Florance skúsila nájsť manžela spomedzi ochotných zahraničných princov. Selekcia trvala približne 6 mesiacov a mala pomerne pokojný priebeh (jeden útok na palác) až kým na zásnubách princeznej Florance za portugalského princa Antionia Arta nedošlo k brutálnemu útoku, kde bola princezná na tri dni unesená no potom ju únoscovia sami vrátili len s odkazom a bez väčších zranení. Krajina sa tešila z jej zdravia a o dva týždne na to aj princ oznámil svoju víťazku- dievča zo šiestej kasty Valentinu Cantrell.  V priebehu pár mesiacov sa konalo hned niekoľko svatieb. Ako prvá sa vydala najmladšia princezná, následne princezná Florance a až nakoniec sa konala svadba v Illey.

 

Od poslednej selekcie ubehli tri generácie a krajina sa odvtedy výrazne zmenila. Niekoľko rokov po korunovácii princa Nathaniela sa strihli občianske nepokoje, ktoré viacerý odborníci označili za nevyhnutné, nakoľko  k ním smerovalo niekoľko rokov. Radikálne skupiny získali dosť podpory na to, aby došlo k veľkým demonštráciám a atentátom na kráľovskú rodinu. Kráľovská rodina mala však silnú podporu a po niekoľkých mesiacoch boli nepokoje plne potlačené. Avšak aj táto situácia viedla k zmenám. Životná kvalita medzi kastami vzrastala, predovšetkým u nižších kást. Ku eliminácii kastového systému však nikdy nedošlo a mnohí sa dokonca vyjadrujú, že si nevedia Illeu bez neho ani predstaviť. Illea taktiež získala silného spojenca v podobe sobáša korunného princa Alexandra s nemeckou princeznou Katherine. Dvojica už veľmi krátko po svadbe  priviedla na svet a kráľovskej rodiny štyri deti. Obraz kráľovskej rodiny narušila o niekoľko rokov povesť vtedy korunného princa Graysona. Ten bol často spájaný s častými škandálmi zahrňujúcich predovšetkým ženy a drogy. Preto pre nikoho nebolo prekvapením, keď kráľ oznámil zmenu v následníkovi a rovnako aj zákonoch. Korunný princ či princezná stráca nárok na trón, pokiaľ sa neožení / nevydá do 25 roka života. Tento zákon bol viazaný na fakt, že druhorodený princ Andreas mal len niekoľko mesiacov do svadby s Fínskou diplomatkou Elise Korhonen a mal tak posilniť jeho nárok na trón. Dvojica krajine predstavila svoju prvú a jedinú následníčku, princeznú Auroru  tri toky po svadbe. Ich vláda bola sprevádzaná veľkou reformou v školstve a aj preto Illejské univerzity vyhľadávajú študenti z celého sveta.

Kráľovské páry

     Nathaniel         Scarlett

     Alexander       Katherine

      Andreas              Elisé

JEDENÁSTY ROČNÍK

      Aurora                  Thomas

   Adam          Dominic          Victoria

Princezná Aurora bola prvá z kráľovskej línie, ktorá absolvovala dva stupne vysokoškolského vzdelania na miestnej univerzite, kde sa stretla aj so synom Illejského diplomata, Thomasom Barnettom. Svadba sa konala mesiac pred oslávením 25 narodenín princeznej. Potomkovia však prišli až o niekoľko rokov neskôr. Princ Adam sa narodil 7 rokov po svadbe kráľovského páru a len dva roky pred ich korunováciou a len rok po ňom prišiel na svet jeho brat Princ Dominic. Za tú dobu Kráľovná Aurora a princ Thomas pracovali na zlepšení predovšetkým zdravotnej starostlivosti v krajine. Práve táto ich snaha začína prinášať výsledky vo všeobecných zdravotných štatistikách ale aj dĺžke života. Mnohé z nových liekov vznikli na základe organizácie založenej na pamiatku kráľovnej Valentíny, ktorá pokračuje v jej dlhodobých výskumoch.  Všeobecná istota v následníka trónu bola otrasená keď v štyroch rokoch princ Adam ochorel na leukémiu. Krajina dva roky sledovala jeho zdravotný stav až kým sa napokon z ochorenia vyliečil. V tomto čase bola kráľovná tehotná a priviedla na svet tretie a posledné dieťa- Princeznú Victoriu. Následne život kráľovskej rodiny nebol sprevádzaný žiadnymi väčšími škandálmi. Mnohí veria, že ide o jednu z najpokojnejších vlád za posledné tri generácie. Z rôznych štatistík je kráľovská rodina vnímaná ako dôveryhodná a búrenie sa voči kastám či celkovo monarchií bolo dlhodobo len minimálne. Krajina vo všeobecnosti prosperuje v oblasti zdravotníctva a technológií.

Aktuálna situácia v krajine

Princ Adam nastupuje na svoj posledný rok na univerzite a nakoľko sa blížia aj jeho 25 narodeniny, krajina s očakávaním sleduje jeho romantický život. Mnohí dokonca veria tomu, že korunu preberie jeho brat Dominic, ktorý má dlhodobo priateľku a mnohé zdroje začínajú hovoriť o svadbe.  Iný zas uvažujú o tom, že po generáciách sa do paláca vráti aj možnosť Selekcie. Princeznú Victoriu z toho väčšina zdrojov vynecháva. Čo sa týka vzdelávania bolo tento rok poskytnuté doteraz najväčšie množstvo štipendií naprieč krajinou. Okrem kráľovskej rodiny ich poskytujú rôzne charity a organizácie, ktoré predovšetkým podporujú medzi kastové štúdium. V rámci technológií je Illeá reálne modernou monarchiou. Väčšina obyvateľstva má prístup nie len k zdravotníctvu a vzdelaniu, ale aj k internetu. Krajina aj napriek všetkým bezpečnostným rizikám povoľuje rôzne sociálne siete, kde pri registrácií však súhlasíte s monitorovaním obsahu. To predovšetkým aj kvôli tomu, že napriek veľkej snahe kráľovskej rodiny sú v krajine stále ľudia, ktorí spolupracujú s mafiou. S tým je ako vždy spájaný obchod so zbraňami, drogami - ktoré sú obľúbené predovšetkým u vysokoškolskej mládeže  a obchodu s bielym mäsom. Bohužiaľ aj v tomto prípade sú obeťami predovšetkým mladé ženy, ktoré cestujú za prácou alebo školou. Aj napriek snahe koruny sa stále vyskytujú vysoko chudobné štvrte a rodiny, ktoré sú odkázane na pomoc komunitných centier. Čo sa týka zahraničnej politiky, Illea nie je momentálne v žiadnom vojenskom konfliktu a posledné diplomatické nezhody mali s Ruskom v otázke životného prostredia a zemného plynu. Častejšie sa otvára aj otázka novodobého otroctva v Novej Ázií, ktoré má byť spájane aj s únosom ľudí z Illei.

Kasty

 

Kastový systém je sociálny/ spoločenský systém ktorý používa Illéa a niekoľko ďalších krajín. V minulosti bol niekoľkokrát zrušený a upravovaný, nižšie nájdete jeho momentálnu podobu. Čím nižšia kasta, tým menšie spoločenské postavenie, finančné prostriedky, prístup k vzdelávaniu alebo zdravotnej starostlivosti.  Nižšie kasty zvyčajne nemajú prístup ku tak kvalitným potravinám či odevom ako majú vyššie kasty. Každá spoločenská akcia je známa svojimi zamestnaniami- kasta ho obmedzuje aj pri výbere zamestnania. Najľahší spôsob akým zmeniť kastu je sobáš. Ak si žena vezme niekoho u vyššej alebo nižšej kasty získava manželovu kastu. Taktiež je možné kúpiť si inú kastu, no zvyčajne ide o veľmi veľké peniaze, ktoré pre nižšie kasty zvyčajne nie sú typické.

 

Prvá kasta:

Prvú kasta tvoria všetci členovia kráľovskej rodiny. Kráľovská rodina ma plnú moc, vládne krajiny. Túto kastu môžete získať len ak sa narodíte do kráľovskej rodiny alebo sa do nej pridáte manželským zväzkom. Ide o najbohatších obyvateľov krajiny. Jednotky sa zvyčajne plne venujú politike a chodu krajiny.

 

Druhá kasta

Najľahším spôsobom akým možno získať druhú kastu je úspešne ukončiť nábor na pozíciu strážnika/ vojaka. Druhú kastu majú zvyčajne mediálne známe osobnosti, čiže herečky, speváci, politici a diplomati. Je známe, že túto kastu je možné ,,si kúpiť“ ak máte dostatok finančných prostriedkov a známe meno.

 

prvá druhá.jpg
2-4.jpg

 

Tretia kasta

Tretiu kastu predstavujú zvyčajne ľudia, ktorý sú dostatočne bohatý na to, aby si boli schopný zaplatiť vysokoškolské štúdium. To znamená že ide zvyčajne o učiteľov, vedcov, lekárov, architektov. Alebo menej známych ľudí v hudobnom a filmovom priemysle ako filmový a hudobný producenti, režiséri. Ženy a muži, ktorý mali pred selekciou nižšiu kastu nadobúdajú tretiu kastu.

 

Štvrtá kasta

Ide zvyčajne o ľudí, ktorý sa nachádzajú ešte medzi tými ,,bohatšími“ obyvateľmi. Rôzny podnikatelia, poľnohospodári, stavebný inžinieri, obchodníci či šéfkuchári. Príslušníci tejto kasty môžu zarábať slušné peniaze, líši sa to od provincie a povolania. Niektorý ľudia z tejto kasty si môžu dovoliť študovať na vysokej škole alebo cestovať.

 

Provincie

Pod Illeu od jej vzniku spadá 35 provincii. Tieto provincie vznikli na území Spojených štátov Amerických, Kanady a Mexika.  Každá z týchto provincii je špecifická, zvyčajne každá z nich je známa nejakým druhom zamestnania alebo okruhom podnikania/ obchodu. Každá s provincii ma hlavné mesto, ktoré je zvyčajne najviac rozvinuté a najrušnejšie. V celej Illei sa nachádza dohromady 6 rôznych časových pasiem a nachádzajú sa v rôznych podnebných podmienkach. Niektoré z nich sú viac teplejšie, iné naopak veľmi chladné, niektoré sa nachádzajú aj na takzvanej ,,ceste tornád“ (Zvyčajne každý rok cez nej prejde väčšie tornádo prípadne hurikán.) Najviac rozvinutá provincia je pochopiteľne Angeles, kde chodí najviac ľudí za prácou.  

Allens
Allens

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Angeles
Angeles

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Atlin
Atlin

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Baffin
Baffin

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Bankston
Bankston

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Belcourt
Belcourt

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Bonita
Bonita

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Calgary
Calgary

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Carolina
Carolina

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Clermont
Clermont

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Columbia
Columbia

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Dakota
Dakota

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Denbeigh
Denbeigh

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Dominica
Dominica

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Fennley
Fennley

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Hansport
Hansport

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Hondurague
Hondurague

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Hudson
Hudson

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Kent
Kent

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Labrador
Labrador

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Lakedon
Lakedon

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Likely
Likely

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Midston
Midston

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Ottaro
Ottaro

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Paloma
Paloma

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Panama
Panama

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Sonage
Sonage

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Sota
Sota

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Tammins
Tammins

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
St. George
St. George

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Sumner
Sumner

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Waverly
Waverly

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Whites
Whites

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Yukon
Yukon

. . . . . . . . . . . .

press to zoom
Zuni
Zuni

. . . . . . . . . . . .

press to zoom

"Láska je krásny strach."
-
Kiera Kass, Elita-