rámček.png

SeleKcia

Účastníčka, Vybraná, Dcéra Illey.

 
selekcia.jpg

Účastníčka je jedna z 35 dievčat, ktoré boli na základe náhodného takzvaného Výberu pozvané do paláca, aby reprezentovali jednu z 35 provincií bez ohľadu na ich kastu. Tieto dievčatá sa v paláci zúčastňujú spoločenského diania, hodín etikety a stretávajú sa s princom. Na konci Selekcie princ oznámi jednu vybranú, ktorá sa stane princeznou Illey, budúcou kráľovnou a jeho budúcou manželkou.  Celý čas to sleduje krajina za pomoci kamier a novinárov, ktorý majú do paláca v tento čas pridelený častejší vstup. Po tom, ako v paláci ostane len 10 dievčat, táto skupina sa nazýva aj Elita. Princ však môže Elitu v mimoriadnych prípadoch vymenovať aj pri inom pošte dievčat. Dievčatá, ktoré sa dostanú do Elity následne viac prenikajú k chodu paláca. Pomáhajú plánovať akcie a venujú sa aktivitám ktoré budú môcť ako budúca kráľovná využiť. Do tej doby by sa podobným aktivitám nemali venovať.

Selekcie sa môže zúčastniť len dievča, ktoré:

     

Má 18 až 23 rokov.

Je fyzicky a psychicky zdravá.

Musí byť panna (Toto musí potvrdiť lekár)

Aké výhody čerpá účastníčka počas pobytu v paláci?

     

Rodina účastníčky dostáva týždenné odškodné za neprítomnosť svojej dcéry. Účastníčka je stravovaná a obliekaná za náklady paláca. Pokiaľ mala účastníčka nižšiu ako 3 kastu pred Výberom, po ňom jej je následne priradená 3 kasta. Ak účastníčka vyhrá ona aj jej rodinná dostanú priradenú prvú kastu. Počas celého pobytu v paláci jej je poskytnutá izba, v ktorej môže vykonávať zmeny a po jej prípadnom vyradení jej je poskytnutá možnosť ostať v dome pre vyradené až do konca Selekcie. Naďalej sa môže zúčastňovať akcií v paláci. Ku každej účastnícke sú priradené tri komorné, ktoré sa starajú o jej komfort a potreby.

Aké pravidlá musí účastníčka dodržiavať?

     

Účastníčka musí byť verná len princovi. Románik s niekým iným sa podľa zákona môže trestať až popravou. Účastníčka nesmie nijako ublížiť inej účastníčke, ak tak urobí môže byť potrestaná. O všetkých trestoch rozhoduje  a udeľuje ich princ. Účastníčka nemôže opustiť pozemky paláca bez dovolenia princa. Zo súťaže ju môže vyhodiť jedine princ (Ona sama ani nikto iný nemôže rozhodovať o jej odchode zo súťaže) Musí sa zúčastňovať vysielania správ z kapitolu každý týždeň a aj v prípadoch špeciálneho vysielania.  Mala by v jej prítomnosti byť vždy minimálne jedna z jej pridelených komorných. Vybraná nesmie odmietnuť nič, o čo ju princ požiada.

rEGISTRÁCIA

Potrebujete pomôcť? Nechajte sa inšpirovať

Máte vybrané meno, máte vybrané FC ale čo ďalej ? Účastníčka je jedna z najdôležitejších postáv a podľa nás aj jedna z tých, ktoré majú najväčšie hráčske vyhliadky. No niekedy je ťažké poradiť si s tým čo vlastne o nej napísať. To môže niekedy dať zabrať- a nie to len hráčom začiatočníkom, ale aj tým, ktoré si nejednu selekciu prežili. Postupne s vami prejdeme cez niekoľko najčastejších ,,typov“ ktoré vám môžu pomôcť vytvoriť o niečo komplexnejšiu postavu. Čím viac o nej budete vedieť, tým lepšie sa vám za ňu budete hrať.

 

Kasta

Zrejme jednou z najdôležitejších záležitosti na výber je kasta. To kam ju zaradíte urči nie len jej povolanie ale aj výchovu a schopnosti. Dievča zo 7 kasty samozrejme nebude mať vysokú školu a ovládať 7 jazykov. A dievča z 2 kasty nebude zas tráviť hodiny na slnku pri obrábaní poľa. Vyššie kasty nebudú mať problém si zvyknúť na palác, pre tie nižšie bude takmer všetko nové. To aj kvôli tomu, že čím vyššia kasta tým vyššie a kvalitnejšie vzdelanie, kvalitnejšie potraviny či oblečenie. Ľudia z nižších kást majú častejšie menej kvalitné či farebné oblečenie. Nemôžu si dovoliť niektoré služby či kvalitné potraviny. Nie sú zvyknutý na silné korenia, pohodlné postele  a podobne.

Prvá kasta:

Prvú kasta tvoria všetci členovia kráľovskej rodiny. Kráľovská rodina ma plnú moc, vládne krajiny. Túto kastu môžete získať len ak sa narodíte do kráľovskej rodiny alebo sa do nej pridáte manželským zväzkom. Ide o najbohatších obyvateľov krajiny. Jednotky sa zvyčajne plne venujú politike a chodu krajiny.

 

Druhá kasta

Najľahším spôsobom akým možno získať druhú kastu je úspešne ukončiť nábor na pozíciu strážnika/ vojaka. Druhú kastu majú zvyčajne mediálne známe osobnosti, čiže herečky, speváci, politici a diplomati. Je známe, že túto kastu je možné ,,si kúpiť“ ak máte dostatok finančných prostriedkov a známe meno.

 

prvá druhá.jpg
2-4.jpg

 

Tretia kasta

Tretiu kastu predstavujú zvyčajne ľudia, ktorý sú dostatočne bohatý na to, aby si boli schopný zaplatiť vysokoškolské štúdium. To znamená že ide zvyčajne o učiteľov, vedcov, lekárov, architektov. Alebo menej známych ľudí v hudobnom a filmovom priemysle ako filmový a hudobný producenti, režiséri. Ženy a muži, ktorý mali pred selekciou nižšiu kastu nadobúdajú tretiu kastu.

 

Štvrtá kasta

Ide zvyčajne o ľudí, ktorý sa nachádzajú ešte medzi tými ,,bohatšími“ obyvateľmi. Rôzny podnikatelia, poľnohospodári, stavebný inžinieri, obchodníci či šéfkuchári. Príslušníci tejto kasty môžu zarábať slušné peniaze, líši sa to od provincie a povolania. Niektorý ľudia z tejto kasty si môžu dovoliť študovať na vysokej škole alebo cestovať.

Provincie

 

Každá jedna Vybraná pochádza z jednej provincie. Na výber máte viac ako len pár. Dokonca až 35. Každá provincia je niečím výnimočná a ponúka vám 35 možností pre zaujímavé a danou provinciou inšpirované povolanie. Každá provincia je špeicifcká nejakým druhom priemyslu. To znamená že väčšina (aj keď nie všetci) jej obyvateľstva je tým smerom orientovaná. Taktiež to môžete zakomponovať do vašej hry. Južanské provinciu sú známe svojim milým a vrúcnym prístupom. Severné provincie sú povestné odmeranými ,,chladnými“ obyvateľmi. Sú to stereotypy, ktoré môžete podporiť alebo búrať.  Je to len na vás. Okrem do vašej hry môžete pokojne priniesť počasie! Ak vaša postava z uzimenej provincie môže sťažovať na odporné horko v Angeles, na ktoré nie je zvyknutá. Báť sa o rodinu ktorá sa nachádza v oblastiach s častým výskytom tornád. Všetko môže byť vaša zbraň. Dokonca aj provincia.

Allens
Allens

. . . . . . . . . . . .

Angeles
Angeles

. . . . . . . . . . . .

Atlin
Atlin

. . . . . . . . . . . .

Baffin
Baffin

. . . . . . . . . . . .

Bankston
Bankston

. . . . . . . . . . . .

Belcourt
Belcourt

. . . . . . . . . . . .

Bonita
Bonita

. . . . . . . . . . . .

Calgary
Calgary

. . . . . . . . . . . .

Carolina
Carolina

. . . . . . . . . . . .

Clermont
Clermont

. . . . . . . . . . . .

Columbia
Columbia

. . . . . . . . . . . .

Dakota
Dakota

. . . . . . . . . . . .

Denbeigh
Denbeigh

. . . . . . . . . . . .

Dominica
Dominica

. . . . . . . . . . . .

Fennley
Fennley

. . . . . . . . . . . .

Hansport
Hansport

. . . . . . . . . . . .

Hondurague
Hondurague

. . . . . . . . . . . .

Hudson
Hudson

. . . . . . . . . . . .

Kent
Kent

. . . . . . . . . . . .

Labrador
Labrador

. . . . . . . . . . . .

Lakedon
Lakedon

. . . . . . . . . . . .

Likely
Likely

. . . . . . . . . . . .

Midston
Midston

. . . . . . . . . . . .

Ottaro
Ottaro

. . . . . . . . . . . .

Paloma
Paloma

. . . . . . . . . . . .

Panama
Panama

. . . . . . . . . . . .

Sonage
Sonage

. . . . . . . . . . . .

Sota
Sota

. . . . . . . . . . . .

Tammins
Tammins

. . . . . . . . . . . .

St. George
St. George

. . . . . . . . . . . .

Sumner
Sumner

. . . . . . . . . . . .

Waverly
Waverly

. . . . . . . . . . . .

Whites
Whites

. . . . . . . . . . . .

Yukon
Yukon

. . . . . . . . . . . .

Zuni
Zuni

. . . . . . . . . . . .

Charakter a minulosť

Charakter:

Dokonalosť neznamená výhru. Ak bude vaša postava dokonalá v každom aspekte nebude to zábava ani pre vás a neznamená to ani automatický recept na výhru. Dokonca zvyčajne to znamená pravý opak. Rada flirtuje? Má výbuchy hnevu ? Alebo je príliš láskavá ? Nedokáže sa nikoho dlho hnevať?  Vytvorte si postavu za ktorú vás bude baviť hrať. Postavu, ktorá bude mať charakter. Doprajte jej trochu zlých a dobrých vlastností.

Čo ešte napísať?: To, čoho je vaša účastníčka schopná by malo odpovedať jej kaste. Nie všetky kasty majú možnosť na vysokoškolské vzdelanie. Zvyčajne len kasty bohatý jedinci zo 4 kasty a vyššie. Nižšie kasty majú často len stredoškolské vzdelanie. Kastový systém ich síce obmedzuje, ale môžu mať talent mimo ich kasty. Môžu vedieť jazyky ak v nich spievajú alebo sú dobrý v matematike lebo často pomáhajú v kanceláriách.

Minulosť

Narodila sa do veľkej alebo malej rodiny? Za akých okolností? Aký ma vzťah so staršími súrodencami? Ako reagovala na mladších súrodencov? Vyrastala v šťastnej rodine alebo nie? Bránila jej kasta v tom, aby vykonávala to, čo má rada? Alebo nikdy nerozmýšľala, že by patrila do inej kasty? Stalo sa jej niečo, čo ju navždy poznamenalo? Stalo sa niečo, prečo sa začala báť...balónov? Urobila niečo, čo ľutuje? Nikto z nás nemá dokonalú minulosť. Prečo ju tak nutne dávať svojej postave?

Čo ešte napísať?: Prečo, ako a kedy sa rozhodla že sa prihlási do selekcie ? Aký ma postoj ku svojej práci či kráľovskej rodine? Ide si po princa, korunu alebo niečo iné? Čaká že ju tam zoberú? Chce ísť vôbec do paláca, alebo to robí len kvôli tomu že to od nej niekto čaká? Ide bojovať alebo len chce počkať a uvidí ako to celé vyvrcholí?

 

Ak ste sa rozhodli po zhliadnutí stránky vytvoriť si postavu účastníčky Selekcie, odkazom nižšie sa dostanete na formulár, kde vypíšete všetky potrebné informácie k registrácii postavy. Hlavne nezabúdajte na to, že America si už svoj príbeh odžila. Nie je potrebné ho opakovať a vaša budúca kráľovná môže byť rovnako jedinečná ako bola ona. Bez ohľadu na kastu, svoje zlozvyky alebo hocičo iné.

"Ale pravda je taká, že za lásku vďačíme rovnako osudu ako rozumu a že láska je krásna i desivá zároveň. Než nájdete svojho princa, musíte pobozkať veľa žiab."

-Kiera Kass, Koruna-