top of page
lišta.png

Univerzita

Univerzita je nový priestor pre našu komunitu, ktorý nám otvára nové možnosti ako pre hru tak aj pre príbehy našich postáv. Veríme, že to ponúkne dostatočne atraktívnu príležitosť ako pre nových tak aj starých hráčov, ktorý od RPG hľadajú niečo viac ako plesy a iné akcie v paláci či bezcieľne potulovanie sa po meste. Novým konceptom hry je plne pravdepodobné že na jej pôde stretnete nie len zahraničných hostí ale aj kráľovskú rodinu.

O škole

Illeyjská kráľovská univerzita (RUOI) je najstaršia zachovaná univerzita na území krajiny. Záznamy hovoria, že táto škola fungovala ešte pred štvrtou svetovou vojnou a samozrejme prešla rôznymi zmenami. Okrem zmeny originálneho názvu bolo v priebehu rokov zničených niekoľko budov. Tomu samozrejme odpovedá aj výstavba nových a moderných budov, ktoré patria k veľkému a komplexnému kampusu školy. Svojou polohou v hlavnom meste bola univerzita priestorom pre vzdelávanie všetkých kráľovských potomkov, ktorí mali záujem o vzdelanie a tým pádom si získala svoj prívlastok ,,kráľovská“. Väčšina následníkov na trón na pôde univerzity absolvovala len niekoľko predmetov bez získania diplomu. Prvá osobnosť, ktorá získala titul na pôde univerzity bola kráľovná Valentína. Jej veličenstvo začalo univerzitu navštevovať ešte počas svojej účasti v selekcii. Prvým priamym  potomkom kráľovskej línie, ktorý získal plnohodnotné vzdelanie ukončené titulom bola až terajšia kráľovná Aurora. Kráľovná absolvovala druhý stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore politických vied. Môžeme sa pýšiť aj tým, že obaja princovia navštevujú pôdu našej školy a tak nasledujú kroky svojej matky.

oDbory a fakulty

Naša univerzita sa snaží stále posúvať a zabezpečovať to najkvalitnejšie vzdelávanie. Aj práve kvôli tejto snahe sa naša škola radí ako tretia najlepšia univerzita v svetovom hodnotení vysokých škôl. Pod našim zastrešením môžu študenti študovať na ôsmych fakultách a dohromady ponúkame viac ako 350 študijných odborov. Nižšie uvádzame zoznam fakúlt a ich štatisticky najobľúbenejších študijných odborov.

medicina.jpg

Lekárska fakUlTa

Medicína, Dentálna chirurgia, Evolučná medicína, Genetika, Zdravotná politika a manažment, Mikrobiológia, Imunológia a molekulárna genetika, Zdravotný asistent, Patológia.

Luskin-entrance_1-e1471989996606.jpg

fakulta športu a pohybu

Telovýchova a Športová výchova, Športy (Americký Futbal, Basketbal, Tenis, Volejbal, Hokej...), Policajná akadémia, Vojenská akadémia

umenie.webp

Technická fakulta

Počítačové siete, Počítačové inžinierstvo, Elektrické a počítačové inžinierstvo, Elektrotechnika, Informatika, Matematika, Strojárstvo, Priemyslené inžinierstvo, Stavebníctvo.

umenie 2.jpg

Fakulta umení

Výtvarné umenie, Hudba, Operný spev, Dejiny umenia, Film a média, Tanečný choreograf, Moderný tanec, Balet, Dizajn, Architektúra, Film a televízna produkcia, Svetové umenie a kultúra, Scénografia, Herectvo

filozofická.jpg

Filozofická fakulta

Jazyky (rôzne, kombinovane), Dejiny, Učiteľstvo (kombinácie), Americká a Illeyská literatúra a kultúra, Arabské a islamské kultúry, Ázijská kultúra a jazyk, Európske štúdia, Religionistika, Geografia, Knižničné a Informačné služby,Filozofia

marion anderson 1.jpg

ekonomická fakulta

Ekonómia, Manažment, Marketing, Obchodná ekonomika, Obchodná analytika, Masmediálna komunikácia, Účtovníctvo, Cestovný ruch, Verejné financie, Medzinárodný obchod, Finančná matematika.

prirodné vedy.png

fakulta Prírodných vied

Chémia, Fyzika, Biofyzika, Biochémia, Astrofyzika, Astronómia, Biológia- Ekológia a evolúcia v medicíne, Chemické inžinierstvo, Environmentálna veda, Epidemiológia

soc a právo.jpg

Fakulta sociálnych vied a práva

Verejná správa, Politické vedy, Politická ekonómia a vláda, Sociálne služby a poradenstvo, Sociológia, Komunikácia, Psychológia, Štúdium medzinárodného rozvoja, Právo, Medzinárodné právo.

Dĺžka štúdia

Naši študenti majú možnosť u nás získať titul v troch stupňoch vzdelania a taktiež ponúkame možnosť doplnkových akreditovaných kurzov či atestácii. Zároveň ponúkame aj diplomované kurzy pre ľudí, ktorý potrebujú doplňujúce štúdium, prípadne sa nevedia rozhodnúť. Dĺžka štúdia môže byť individuálne pre niektoré odbory. Naši študenti sa samozrejme môžu uchádzať aj o nasledujúce nadväzujúce štúdium, ak ho ich odbor ponúka.

Diplomovaný špecialista

Dĺžka vzdelania: 1-2 roky

Diplomovaný špecialista nie je plnohodnotný vysokoškolský titul. Ide o krátkodobú špecializáciu v niektorých odboroch, ktoré môžu jedincovi pomôcť získať potrebné zručnosti na vykonávanie niektorých pracovných pozícii. Ide zvyčajne o pozíciu, ktorá je vhodná pre študentov váhajúcich nad odborom, ktorý chcú študovať a zvyčajne ponúka vynikajúci vedomostný podklad pre nasledujúce bakalárske štúdium.

Bakalársky diplom

Dĺžka vzdelávania: 3-4 roky

 

Všeobecne známy je bakalársky stupeň štúdia, na konci ktorého študent získava plnohodnotný vysokoškolský diplom o absolvovaní vysokoškolského štúdia. Väčšina našich odbor ponúka bakalársky stupeň štúdia. Pokiaľ študent ukončil svoje štúdium v programe diplomovaného špecialistu, môže si nechať uznať kredity a následne pokračovať v bakalárskom programe bez toho, aby musel začínať svoje štúdium od začiatku. Stupeň je ukončený skúškami

Magisterský diplom

Dĺžka vzdelávania: 1-2 roky

Na magisterský stupeň, ukončený magisterským diplomom môže nastúpiť hocikto, kto absolvoval prvý stupeň vysokoškolského štúdia. 98% našich odborov ponúka svojim študentom aj nasledujúce magisterské štúdium. K jeho ukončeniu je potrebné prejsť skúškami a napísať záverečnú prácu.  Zvyčajná dĺžka štúdia je dva roky, študenti však môžu kreditovú náplň diplomu splniť aj v priebehu roka.

Doktorantské štúdium

Dĺžka štúdia: 2 až 10 rokov.

 

Ide o najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelania, ktorého môžu naši študenti dosiahnuť. Dĺžka tohto štúdia je veľmi individuálna predovšetkým v odboroch ako je medicína či právo. Kratšie časové limity na absolvovanie sú zvyčajne u iných predmetov. Doktorandské štúdium ponúka v tomto momente 60% našich programov. Na jeho ukončenie je potrebné napísať kvalifikačnú prácu absolvovať niekoľko hodín praxe v svojom odbore a zároveň vo výučbe študentstva.

Ubytovanie na univerzite

Vďaka veľkému počtu študentov, ktorí navštevujú našu univerzitu sa neustále snažíme rozširovať možnosti ich ubytovania. V tomto momente naša univerzita poskytuje približne 14 tisíc ubytovacích lôžok pre našich študentov a približne 5 tisíc lôžok pre zamestnancov univerzít a ich rodiny. Študenti môžu požiadať o ubytovanie v študentských domovoch, získať ubytovanie v domovoch školských spolkov, získať zdieľané byty alebo rodinné domy. Úľavy na nájomnom môžu mať pomocou rôznych štipendií či mimoškolských aktivít. Študenti samozrejme môžu využiť aj možnosť vlastného ubytovania. Nakoľko je študentské ubytovanie prioritne určené pre študentov, ktorý nepochádzajú z mesta Angeles, je to faktor, ktorý výrazne zohľadňujeme pri žiadostiach o štúdium. Študenti starších ročníkov sa môžu na zozname záujemcov umiestniť vyššie na základe ich školského prospechu, komunitných a mimoškolských aktivít.

Náklady na štúdium a štipendia.

Rovnako ako väčšina univerzít v krajine, aj RUOI nie je plne štátne hradená škola. Študent na bakalárskom stupni zvyčajne potrebuje okolo 35tisíc dolárov na rok. V tejto sume je zarátaný poplatok na štúdium, ubytovanie, transport a stravovanie a poplatky za učebnice. Cena sa môže líšiť na základe požiadaviek a dĺžky štúdia odboru. Pokiaľ študent nemá potrebné prostriedky na financovanie štúdia, môže požiadať o nasledujúce:

 

Študentská pôžička - Ta pokryje všetky výdavky na štúdium. Jej splácanie začína absolvent školy dva roky po ukončení vysokoškolského štúdia. Študent si nazačiatku urči splátkový kalendár, pokiaľ ma možnosť, môže sumu vyplatiť aj nárazovo.

 

Štipendium - Naša škola ponúka rôzne druhy štipendia v rôznych výškach. Našim študentom ponúkame štipendium na bývanie, sociálne štipendium a motivačné štipendium. Uchádzači o štúdium majú tiež možnosť uchádzať sa o medzi kastové štipendium ktoré financuje kráľovská rodina alebo prípadne rôzne štipendia ktoré poskytujú naši partneri. Plné štipendium ponúkame ročne 200 ľudom. Niektoré z fakúlt so svojimi partnermi vytvárajú svoje vlastné možnosti financovania svojich študentov a preto je dôležité sledovať verejné ponuky.

gamer.jpg

Gamer klub

Je klub pod záštitou princeznej Victorie, ktorá jeho vytvorenie aj vo veľkej mieste financovala. Zahrať si tam môžete asi všetky hry, ktoré existujú a budete mať priestor na vytváranie tých svojich. Do klubu sa dostanú len tí najlepší hráči. Vždy na začiatku akademického roka sa robí turnaj v hraní niektorej hry a 5 najlepších hráčov sa dostane do klubu, kde sa aspoň raz za mesiac konajú veľké turnaje. Za účasť na hrách získava každý člen body a na konci roka sa vyhlási najlepší hráč, ktorý získa nejakú odmenu. Každoročne sa tam hráči taktiež pripravujú na rôzne majstrovstvá sveta v hraní hier.

Študentské kluby

Je prirodzené že pri tak veľkom počte sa budú naši študenti združovať na základe ich spoločných záujmov. Túto možnosť im ponúkajú aj oficiálne školské kluby. Univerzita ako taká zvyčajne študentom poskytuje miestnosti, ktoré zodpovedajú množstvu a záujmu daného klubu. Na našej škole registrujeme viac ako 150 oficiálne registrovaných spolkov. Ich zoznám nájdete zvyčajne na školských nástenkách či komunitných fórach školy. Pokiaľ členovia vykonávajú aj významnú mimoškolskú činnosť, môžu za svoje pôsobenie získavať finančné ohodnotenie či štipendia. Štipendia sa však zvyčajne viažu na talentovaných jedincov ako na celý spolok. Škola ako taká neodobruje nelegálnu činnosť a v prípade zistenia takejto aktivity trestáme študentov vyhodením zo školy a ukončením štúdia. Pokiaľ máte podozrenie, že niektorý zo spolkov vykonáva nemorálne či nelegálne aktivity za záštitou inej aktivity neváhajte kontaktovať autority.

"Chcem len tvoj prísľub, že zostaneš so mnou, že budeš moja. Niekedy mám pocit, že sa mi len zdáš. Sľúb mi, že zostaneš."
-
Kiera Kass, Elita-

bottom of page