ZahraNiČní HoStia

Princezná, Kráľ, Diplomat.

 

Selekcia je zvyčajne tradícia, ktorá pritiahne mnoho pozornosti nie len v krajine ale aj mimo nej. Mnoho krajín využíva toto obdobie na vyjednávanie či nadväzovanie medzinárodných vzťahov. Tieto vzťahy nevznikajú len medzi danou krajinou a Illeou, ale aj inými krajinami, ktoré sa v tej dobe môžu zdržiavať v blízkosti dvora. Pod záštitou medzinárodných dohôd sa tu môžu zdržovať po neobmedzenú dobu. Zvyčajne zahraničný hostia trávia čas aj s účastníčkami v selekcií a môžu im tak pomôcť nadviazať potrebné kontakty, ktoré im môžu v budúcnosti pomôcť. Do krajiny môže byť vyslaný hocikto z kráľovskej rodiny, menšia šľachta alebo krajinou vybraný a určený diplomati rôznych vekových kategórií či pohlavia. Palác však nedovoľuje aby sa v krajine a v paláci nachádzali viac ako traja vyslanci z niektorých krajín. (To sa týka aj ich vyššie postaveného doprovodu ako sú dvorne dámy či radcovia.)  

Kto môže do krajiny prísť?

 

Hocikto z povolených krajín. Teda aj vladári či vysokopostavený politici.

Nižšie postavený diplomati či šľachtici, ktorý nepatria do priamej kráľovskej línie danej krajiny. 

rEGISTRÁCIA

Potrebujete pomôcť? Nechajte sa inšpirovať

Zahraniční hostia predstavujú druhú najväčšiu ,,položku“ na našom RPG. Sú rovnako dôležití ako akákoľvek iná postava. FC ste si vybrali je čas vrhnúť sa na písanie. Postupne prejdeme cez najdôležitejšie časti, ktoré sa vám pri tvorbe zahraničného hosťa hodia. Taktiež vás upozorníme na časté chyby pri registráciách. Komplexná postava prinesie aj komplexnú hru.  

Zahračné krajiny

 

Pri výbere zahraničného hosťa je dôležité vybrať si krajinu, ktorá vám najviac vyhovuje. Niektoré krajiny majú svojich ,,permanentných“ hráčov, ale to neznamená že danú krajinu nemôžete vybrať, prípadne sa opýtať či niekto nehľadá súrodenca či inú postavu z danej krajiny. Tiež je potrebné sledovať, či krajina nemá tento ročník udelený ,,ban“. Pokiaľ krajina má, nie je možné si pod jej záštitou vytvoriť vysokopostaveného hosťa. Reálie ku krajinám sú pomerne pevne dané a preto je potrebné, aby ste si ich prečítali a prípadne spomenuli. Údaje o dostupných krajinách nájdete na interaktívnej mape aj pri danej krajine v prípade mobilu len pri krajine.

 
Nová Ázia
Nemecko
 
Bielorusko
India
 
Austrália
Saudská Arábia
 
Rusko
Československo
 
Afrika
Taliansko
Poľsko
Maďarsko
 
 
Portugalsko
Španielsko
 
Francúzsko
Holandsko
 
Belgicko
Veľká Británia
 
Dánsko
Nórsko
 
Fínsko
Švédsko
 
Grécko
Brazília
 

Status

Pri zahraničných hosťoch je pomerne veľký výber pri tom, ako postavu si vytvoríte. Je potrebné si všimnúť, či je krajina monarchia ale je tam iný politický systém. V republike len ťažko nájdete kráľa a v kráľovstve len ťažko prezidenta. To, že krajina ma napísaný vládnuci rod, neznamená, že je potrebné si niekoho do tohto rodu vytvoriť. Môže ísť o vzdialeného bratranca či diplomata. V prípade nižšie postaveného šľachtica vieme urobiť výnimku a o dovoliť zahraničného hosťa z krajiny, ktorá by mala normálne ban .  Tu sa môžete pozrieť na niekoľko možných sociálnych statusov ktoré môžete použiť.

Korunný princ/ Princezná:

Je to zvyčajne prvorodené dieťa kráľovského páru čo znamená, že po určitej dobe získa korunu a bude vládnuť krajine. Je  prvý /á v poradí na trón, no postava sa tak nutne nemusela narodiť. Korunný potomok sa vždy môže svojho nároku na trón vzdať (aj keď to nie je časté.

Princ/

princezná:

Sú zvyčajne mladšie deti kráľovského páru, ktoré sa nachádzajú v poradí na trón za prvorodeným dieťaťom. Tieto deti zvyčajne uzatvárajú manželstvá s inými kráľovskými potomkami a zabezpečujú nové spojenectvá s inými krajinami. V určitých prípadoch sa môžu stať následníkmi trónu.  

Diplomat / diplomatka

Nachádzajú sa v každej krajine bez ohľadu na systém. V systémoch mimo monarchie sú však o niečo dôležitejší. Ich práva zvyčajne pozostáva z hromady cestovania, nadväzovania medzinárodných vzťahov a reprezentácie krajiny. Zvyčajne ide o politicky vzdelaných ľudí, alebo ľudí, ktorý pochádzajú z dôležitých rodín.

Menší šľachtici a šľachtičné:

Ide zvyčajne o širšiu časť kráľovskej rodiny, ktorá má pridelený určitý šľachtický titul. Ten sa môže líšiť. Ide zvyčajne o lordov alebo grófov či kňažné. Nie sú tak bohatý ako hlavná časť kráľovskej rodiny, no zvyčajne majú dosť finančných prostriedkov a sú v spoločnosti a svojom okolí  sú pomerne známy.

 

Ak ste sa rozhodli po zhliadnutí stránky vytvoriť si postavu zahraničného hosťa, odkazom nižšie sa dostanete na formulár, kde vypíšete všetky potrebné informácie k registrácii postavy. Nezabudnite, že vaša postava tu nejde len sa zamilovať. Problémy vašej krajiny pokojne použite vo svojej hre, strachujte nimi svoju postavu alebo hľadajte spojencov- nie len milencov

Nevlastníme práva k myšlienke a konceptu Selekcie. Naša hra je inšpirovaná knihami zo série Selekcie, no všetky texty sú našim duševným vlastníctvom a našou prácou. Bez dovolenia, prosím, texty nekopírujte. Rovnako aj za vzhľado stránok a určitých sekcií sú hodiny práce, prosíme, aby ste sa v budúcnosti pokúsily vyhnúť ,,vykrádaniu". Originalita je to najlepšie, čím môžete zaujať. Ďakujeme.

SLEDUJTE NÁS

  • Facebook
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram